Çoğul Gebelik Nasıl Oluşur? İkizlik Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

0

Kadının ikiz, üçüz gibi çoğul gebelik yaşamasının nedenleri nelerdir? İkiz doğurma genetik midir? Çoğul gebelikler nasıl oluşur?

ikizler

Kaynak: pixabay.com

Çoğul Gebelik Nasıl Oluşur?

Birden fazla çocuğa hamile kalmanın iki nedeni vardır. Bilindiği gibi bir kadın her ay yalnız bir yumurta çıkarır. Fakat bazen iki veya daha fazla yumurta da çıkarması mümkündür. Eğer iki yumurta çıkarır ve bunlardan ikisi de aşılanırsa ikiz, yahut üçüz veya dördüz çocuklar meydana gelir. Bu aşılanan yumurtaların her biri rahim içinde ayrı ayrı yerleşir ve ayrı ayrı gelişir. Bu şekilde meydana gelen ikiz, üçüz çocuklar birbirlerine ayrı ayrı sürelerde meydana gelmiş çocuklardan daha fazla benzemezler. Hatta aralarında ruhi, bedeni ve mizaç bakımlarından önemli ayrılıklar olabilir. Fakat ikizlerin bir başka tarzda teşekkül etmesi mümkündür. Aşılanan bir yumurta genel olarak iki parçaya bölünür ve bu parçalar birbirine bağlı olarak kalır. Fakat bu parçalar birbirinden ayrılıp kendi başlarına ayrı ayrı da gelişebilirler İşte ikiye bölünen yumurta parçalarının ayrı ayrı gelişmeleri ikiz çocuğu ortaya çıkarır. Tek yumurtadan olan bu çeşit ikizler birbirlerine tıpa tıp benzerler, çoğunlukla ikisi de kız veya erkektir.

Advertisement

İKİZ DOĞURMAK GENETİK MİDİR?

Aynı aileden çeşitli kimselerin ikiz doğurdukları çok görülmüştür ve bu şekilde doğum yapma istidadının ırsi olduğuna inandıracak daha geniş deliller de vardır. Bundan başka bazı kadın ve erkeklerde ikiz, üçüz doğuma karşı özel istidat olduğu görülmüştür. Örneğin tıp edebiyatına geçmiş bir olay olarak üç ayrı erkekle evlenen bir kadın gösterilebilir. Bu kadın her kocasından ya ikiz, ya üçüz, bir keresinde de dördüz çocuğa hamile kalmış ve hiç tek çocuk doğurmamıştır. Yine Rusyalı bir erkek iki ayrı kadınla evlenmiş ve bu kadınlar hep ikiz, üçüz doğurarak 87 çocuk dünyaya getirmişlerdir. Adamın torun sayısı ise 200 olmuştur.

Öte yandan 35-40 yaşlarındaki kadınlarda, sarışınlarda ikiz çocuk doğurma sayısı daha fazladır.

İKİZLER ANA RAHMİNE AYNİ ANDA MI DÜŞERLER?

Aynı yumurtadan meydana gelen ikizler şüphesiz ana rahmine aynı anda düşerler. Fakat ayrı yumurtadan meydana gelen ikizler için durum böyle değildir. Yumurtalardan birinin aşılanışıyla öbürlerinin aşılanışları arasında bir hafta arahk bulunabilir. Hatta babaları ayrı olan ikizler bile görülmüştür. Eğer kadın bir ay içinde birden fazla yumurta çıkarmış ise, öbürü de bir başka erkekle kurduğu ilgi ile aşılanabilir ve böyle ikizlerden her birinin babalan ayrı olur. Başka başka ırklara mensup ikizlerin varlığı bile tespit edilmiştir.

İKİZ ÇOCUK DOĞURMAK, TEK ÇOCUK DOĞURMAKTAN DAHA MI GÜÇTÜR?

Hayır. Eğer doğum normal geçer ve bir başka aksaklıkla karşılaşılmazsa, ikizlerin tek çocuktan daha kolay doğdukları da söylenebilir. Çünkü, ikizlerin her biri, tek doğan çocuğa nazaran daha küçüktür, bunun için de doğumları daha kolay olur. Oysa ikizlerin ana rahminde kalış süreleri de daha kısadır ve 256 gündür. Yani 25 gün erken dünyaya gelirler.

Advertisement


Leave A Reply