Colorado Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Colorado Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

ColoradoColorado;Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalettir. Ülkenin orta batısında, kuzeyden Wyoming, Nebraska; doğudan Nebraska, Kansas; güneyden Oklahoma, New Mexico; batıdan Utah eyaletleriyle çevrilidir.

Yüzölçümü: 269.618 km2.
Başlıca kentleri: Denver (başkent), Colorado Springs, Pueblo, Boulder.

Batıda Kayalık Dağları’nın (4.399 m yüksekliğindeki Elbert Dağı eyaletin en yüksek noktasıdır), doğuda Great Palins’in bir bölümü (900-1600 m’lik yükseltiler) eyalet sınırları içersinde kalır. Tarım (buğday, mısır, arpa, şekerpancarı) ve hayvancılık (sığır, koyun yetiştiriciliği) günümüzde de önemli bir yer tutmasına karşın, 1950′ lerden başlayarak endüstri (elektrik, kimya, çelik, petrol arıtımı, besin, basım-yayın vb) etkinliklerinin ekonomideki payı 3/4’e çıktı. Yeraltı kaynakları açısından oldukça zengindir.Petrol, kömür, uranyum filizi, demir dışı metallerin (bakır, kurşun, çinko), yanı sıra dünyanın en büyük molibden yatakları Colorado’dadır. Başta hidroelektrik olmak üzere, enerji üretimi çok yüksektir. Doğal güzellikleriyle (Kayalık Dağlar Ulusal Parkı, Siyah Kanyon, Dinazor Ulusal Anıtı vb) ABD’ nin en çok turist çeken eyaletlerinden biridir.

Tarih: İspanyol fatihi Francisco Vasques de Coronado, bölgeye ilk ayak basan beyaz oldu. Hiçbir İspanyol yerleşim yeri bulunmamasına karşın, İspanya, Colorado üzerinde hak öne sürdü (1706). Bölgenin bir bölümü Fransa’nın elinde bulunan Louisiana topraklarına katıldı. 1763’te, Fransızlar, Colorado’nun büyük bölümünü içeren Lousiana’yı İspanya’ya bıraktılar. 1800′ de yeniden Fransızların eline geçen Colorado, 1803’te Birleşik Devletler’e satıldı. Federal hükümet, bölgeye çeşitli araştırma toplulukları gönderdi. ABD’nin bugünkü Colorado’yu kapsayan toprakları, 1848’de Meksika’dan almasına kadar, yerleşim gerçekleşmedi. 1861’de Bağlı Toprak ilan edilen Colorado, 1876’da 38. eyalet olarak ABD’ye katıldı. Eyalet Meclisi 35 üyeli Senato ve 65 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Kongre’de 6 temsilci ve 2. senatörle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply