Çömlekçizade Recep Çelebi Kimdir?

0
Advertisement

Çömlekçizade Recep çelebi kimdir? Ünlü bir Türk klasik müzik bestecisi olan Çömlekçizade Recep çelebi hakkında bilgiler.

Çömlekçizade Recep Çelebi

Çömlekcizade RECEP ÇELEBİ, (? 1701)

Klâsik Türk müziğinin ünlü bestecilerinden biridir. Sesinin güzelliğiyle tanınmıştı. 1.000’den fazla dinî ve dindışı eser bestelemiştir. Bunlardan yalnız şu 8 parça besteleriyle zamanımıza kalmıştır: «Devr-i Kebir Acem-Aşîran Peşrevi»; «Bayatî Çember ve Nim Devir» I. ve II. Besteler; «Sabâ Aksak ve Yürük Semailer»; «Çargâh Devr-i Hindî Beste», «Bûselik Nakış Aksak Semai»; «Uşşak Nakış Yürük Semai.»

Bu besteciyle çağdaş, 1680 yıllarında ölmüş bir Recep Çelebi daha vardır ki, «Taşçızade» diye anılır, bestelediği 100 küsur parça, Çömlekçizade’nin eserleriyle karıştırılmıştır. Bu bestecinin zamanımıza yalnız Lenk-Fahte bir Mâhur Beste’si ile Rast Aksak Semai’si kalmıştır.

Advertisement

Leave A Reply