Compact Disco, Sound Of Our Hearts Çevirisi (Eurovision 2012 Macaristan Şarkısı)

0
Advertisement

Eurovision 2012 Macaristan’nın şarkısı Compact Disco Sound Of Our Hearts çevirisi, Türkçe Sözleri. Eurovision 2012 Şarkıları çevirileri.

Compact Disco – Sound Of Our Hearts Çevirisi (Eurovision 2012 Macaristan Şarkısı)

 • The whole big world is just one place.
  Tüm kocaman dünya sadece bir yer
  You can say (that) is all the same.
  Hepsi aynı diyebilirsin
  You may feel: hatred is sown
  Nefret ekilmiş olduğunu hissedebilirsin
  We can show you it’s no way to go.
  Sana gidecek bir yer olmadığını gösterebiliriz
 • This is the sound of our hearts,
  Bu kalplerimizin sesi
  If you listen.
  Eğer dinlersen
  This is a zeal from above
  Bu yukarıdan gelen bir istek
  and it can say it all
  ve hepsini söyleyebilir
  This a fever they can’t take away
  Bu onların yok edemeyeceği bir heyecan
  This is the sound of, the sound of,
  Bu sesi, sesi
  the sound of our hearts.
  Kalplerimizin sesi
 • Harmony can be achieved,
  Uyum elde edilebilir
  (Just) find some way to get connected.
  İletişim kurmak için bir yol
  Differences may not be wrong
  Farklılıklar yanlış olamaz
  They enrich (the) things that we know.
  Onlar bildiğimiz şeylerin çoğalmasını sağlar
 • Different faiths, different views
  Farklı inançlar, farklı görüşler
  All we can do is to turn them in key.
  Tüm yapabileceğimiz hepsini bir anahtarla açmak
 • This is the sound of our hearts,
  Bu kalplerimizin sesi
  If you listen.
  Eğer dinlersen
  This is a zeal from above
 • Bu yukarıdan gelen bir istek
  and it can say it all
  ve hepsini söyleyebilir
  This a fever they can’t take away
  Bu onların yok edemeyeceği bir heyecan
  This is the sound of, the sound of,
  Bu sesi, sesi
  the sound of our hearts.
  Kalplerimizin sesi


Leave A Reply