Amerika’da ki Connecticut Eyaleti Hakkında Genel Bilgiler

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Connecticut Eyaleti hakkında genel bilgiler ve tarihi ile haritasının yer aldığı sayfamız.

Connecticut; Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalet. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alır. Batıdan New York, doğudan Rhode island, kuzeyden Massachussetts eyaletleri, güneyden Long Island Boğazı ile çevrilidir.

Connecticut - Hartford Şehri

Connecticut – Hartford Şehri

  • Yüzölçümü: 14.358 kilometrekare
  • Başlıca kentleri: Hartford (başkent), Bridge Port, New Haven, Waterbury.

Eyalet, yüzey şekilleri açısından üç bölgeye ayrılır: Kuzeybatıda Batı (Berkshire) Yükseltileri (700-725 m); kumtaşı, şistlerle kaplı, bir çöküntü havzası olan Orta Düzlük (küçük sırtlar, ırmak vadileri yoğundur); çok sayıda ırmak tarafından akaçlanan engebeli yapıdaki Doğu Yükseltileri. En yüksek nokta, Batı Yükseltileri’nde Frissell Dağı’dır (725 m). İklim ılıman (ocak ortalaması -2°C, temmuz ortalaması 22°C), yağışlar düzenli ve yüksektir (yıllık ortalama yağış tutarı 1.151 mm).

Eyaleti, kuzey-güney doğrultusunda aşan Connecticut (655 km), ekonomik açıdan da önem taşır.

Nüfusun % 92’sini Beyazlar, % 7’sini Zenciler, % l’ini Kızılderili ve Asya kökenliler oluşturur. Katolik, Protestan mezhepleri, dinsel açıdan en büyük mezheplerdir. Presbiteryan, Methodist, Babtist, Ortodoks kiliselerine üye olanların sayıları sınırlıdır. Yüzölçümün küçüklüğü, yoğun endüstrileşme nedeniyle, tarım alanları sınırlı, tarım sektörünün ekonomiye katkısı önemsizdir. Ancak, ortalama 47 hektar büyüklüğünde 4 bin çiftlik, 110 bin büyük baş canlı hayvan varlığı vardır. Mandıracılık, kümes hayvancılığı daha önemlidir.

Connecticut Eyalet Haritası

Connecticut Eyalet Haritası

Tüketime dönük olarak üretilen başlıca ticari ürünler; mısır, patates, domates, sebze ve meyvedir (elma, armut, şeftali). Dışsatımı yapılan tütün, başlıca ticari üründür. Orman alanları, toplam yüzölçümün % 4.2’sini kaplar (55.663 hektar). GSMH’nın % 90’ını oluşturan, toplam işgücünün 1/3′ ünü istihdam eden endüstri sektörünün en önemli dalları; havacılık (uçak motorları, helikopter/, makine (büro makineleri dikiş makineleri), metal eşya, saattir.

Advertisement

Yale Üniversitesi (1701), Connecticut Üniversitesi (1881), Wesleyan Üniversitesi (1831), Hartford Üniversitesi (1877) ve 47 yüksekokulda; toplam 82 bin öğrenci öğrenim görür. Eğitim gibi sağlık hizmetleri de (65 hastane, 18. 200 hasta yatağı, 4.500 hekim, 16 bin hemşire) ileri düzeydedir. Tümü asfalt 6.492 km karayolu, 1.528 km demiryolu, 27 havaalanı ve uçuş pisti, 34 helikopter pisti vardır.

Connecticut Irmağı

Connecticut Irmağı

Tarih:

Eyalet kıyıları ve Connecticut Irmağı, ilk kez, Hollandalı tüccar Adrian Blacak tarafından keşfedildi. Irmağı aşağı çığırıysa, 1642’de, Plymouth’tan gelenlerce yerinde Hollandalıların kurdukları (1633) kale, ilk yerleşim çekirdeğini oluşturdu. İlk sürekli yerleşim ise, Massachusetts Koyu’ndan gelen sömürgecilerin Connecticut kıyısında 3 kasaba (Hartford, Westhersfield, Windsor) kurmalarıyla gerçekleşti (1635-1636). Bunu, New Haven’a yerleşen Püritenler izledi (1638). 1643-1684 arasında, New England Konfederasyonu içinde yer aldı. Connecticut ve New Haven 1662’de, İngiliz Kraliyet Beratı ile birleştirildi.

Birleşik Devletleri oluşturan 13 koloniden biri sıfatıyla, Federal Anayasa’ya imza koyan 5. eyalet oldu (9 Ocak 1788). 19. yüzyıl başlarında, dokuma fabrikalarının kurulmasından sonra, hızlı bir endüstrileşme sürecine girdi. İlki, 1811’de yürürlüğe giren, 1965’te tümüyle değişen eyalet anayasasına göre parlamento; üye sayısı 30-50 arasında değişen Senato ve üye sayısı 125-225 arasında değişen Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Her iki meclisin üyeleri de, genel oyla 2 yıl için seçilir. Eyalet, Kongre’de, 6 temsilci ve 2 senatörle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply