Cordoba Nerededir?

0
Advertisement

İspanya’da bulunan Cordoba hakkında kısa bilgi.

CORDOBA ya da Kurtuba, İspanya’ nın ortagüneyinde, Andralucia (Endülüs) Özerk Bölgesi’nde kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi.

Bölgenin endüstri (çimento, dokuma, demir, döküm, bakır arıtma vb), ticaret (zeytinyağı, şarap) ve el sanatları (altın, gümüş, işleme, seramik) merkezidir. Gu-adalquivir Irmağı’nın suladığı Lacam-pina Ovası’nda tahıl ve zeytin yetiştirilir. Güneyde, Andalucia Dağları’nın eteklerinde bağcılık önemlidir.

Tarih. Fenikeliler döneminde kurulan, İÖ 152’de Roma yönetimi altına giren kent, Beatica’nın merkezi durumuna geldi. Got egemenliğinden sonra, 711′ de Kuzey Afrika’dan gelerek Güney Avrupa içlerine kadar ilerleyen Arapların ve Berberilerin eline geçti. 929′ da Kurtuba adıyla Endülüs Emevi Halifeliği’nin başkenti oldu. Halife III. Abdurrahman (912-961) döneminde en parlak çağını yaşadı. 1031’de halifeliğin yıkılmasından sonra yaklaşık yüzyıl daha süren İslâm egemenliği, 1236′ de Kastilya Krallığı’nın kenti ele geçirmesiyle son buldu. Kentte İslâm ve Hıristiyan dönemlerinden kalma çok sayıda eser vardır; 785’te yapımına başlanan ve 10. yüzyılda tamamlanan Emevi Camisi (Hıristiyanların eline geçtikten sonra katedrale dönüştürüldü), kale, ilkin Roma döneminde yapılan daha sonra Araplar tarafından restore edilen köprü, gotik ve barok üsluplarda kiliseler vb.

Advertisement

Leave A Reply