Çorlulu Ali Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Çorlulu Ali Paşa kimdir? Çorlulu Ali Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi.

Çorlulu Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Çorlu 1670-İstanbu/Midilli 1711)

Silahtar da denir. Enderunda yetişti. Amcazade Hüseyin Paşa’nın korumasında, II. Mustafa’nın silahtarı oldu (1700). Padişaha yakınlığı ve devlet işlerindeki etkinliğinin artmasından hoşlanmayan Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Kubbealtı vezirliğine yükseltilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı. III. Ahmet tahta çıkınca Edirne’de Sadaret Kaymakamlığı görevini üstlendi. Bu arada, atandığı Halep’ e gitmeden, Edirne Vakası’nın (1703), önde gelenlerinin mal ve hazinelerinin İstanbul’a taşınmasıyla görevlendirildi. Bir süre sonra yeniden kubbe vezirliğine getirildi (1704). Baltacı Mehmet Paşa görevinden alınınca sadrazamlığa atandı (1706). Bu görevi sırasında, II. Mustafa’nın kızı Emine Sultan ile evlendi.

Ekonomiyi düzenledi, ordu ve donanmanın eksiklerini tamamladı. Avusturya’ya karşı ayaklanan Macarların yardım isteklerini olumlu karşıladı. Bu arada Ruslara karşı savaşan İsveç’e destek vermeye kalkışınca görevden alınarak (1710), Kefe Muhafızlığı’na atandı.

Yakınlarıyla birlikte Kırım’a giderken geri çevrildi ve Midilli’ye sürüldü. Ruslara karşı hoşgörülü davrandığı ileriye sürülerek Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi’nin verdiği fetvayla idam edildi. Kesilen başı İstanbul’a getirilerek, Bab-ı Hümayun’ da teşhir edildi. İstanbul’da biri kütüphanesi, darülhadisi ve imaretiyle birlikte Çarşıkapı’da, öteki de Tersane’de iki cami, Çorlu’da çeşme ve okul yaptırdı.

Advertisement

Leave A Reply