Çubuk Nerededir?

0
Advertisement

Çubuk nerededir? Çubuk hangi ilimize bağlıdır? Çubuk ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

ÇubukÇubuk; Ankara ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Sirkeli), 85 köyü vardır. İlin kuzeyinde; doğudan ilin Kalecik, güneyden Akyurt, güneybatıdan Keçiören, batıdan Kazan ilçeleri, kuzeyden Çankırı ili ile çevrilidir.

Tepelerden ve yüksek düzlüklerden oluşan ilçe topraklarının en yüksek noktası, güneydoğudaki İdris Dağı (1.925); en büyük düzlüğü ise, 1.000 m yükseltideki Çubuk Ovası’dır. Çubuk Çayı’nın suladığı ova, ilçenin başlıca tarım alanıdır. Kuzey-güney doğrultusunda akan Çubuk Çayı, ilçenin en önemli ırmağıdır. Üzerinde Çubuk I ve Çubuk II barajları bulunan çay, Ankara’da Ankara Çayı’na karışır. Her iki baraj, Ankara’nın içme suyu gereksinimini karşılar. Tahıl tarımının yanı sıra, meyvecilik yaygındır. İlçe özellikle, Ankara armudu, kayısı, kavun ve siyah üzümleriyle ünlüdür. Hayvan besiciliği son yıllarda gelişme içindedir. Çubuk Çayı kıyısında, kendi adıyla anılan ovanın kuzeyinde, deniz düzeyinden 990 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, Ankara’ya 40 km uzaklıktadır. 1902’de ilçe durumuna getirilen Çubuk, 1910’da bucağa dönüştürüldüyse de, 1922’de yeniden ilçe yapıldı.


Leave A Reply