Çulluk Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çulluk nasıl bir hayvandır? Çulluk kuşunun özellikleri, beslenmesi, üremesi hakkında bilgi.

ÇullukÇulluk; (Lat. Scolopax rusticola). Çullukgiller familyasından av kuşu türüdür. 30-32 cm’lik boyu; uzun, silindir yapılı gagası, sivri kanatları ve yuvarlak kuyruğu belirgin özellikleridir. Bacakları genellikle uzundur.Tüyleri kahverengi, bazen kül rengindedir. Orman kenarlarında, su kıyılarında ve bataklık alanlarda yaşar. Duyarlı bir deriyle kaplı olan gagalarıyla böcekleri, kurtları ve öteki küçük canlıları ot, çamur ve su içerisinde avlayarak beslenir. Çok ürkek olduğundan avlanırken tepeye yakın gözleriyle arkasını kollar. Kışı Hindistan ve Afrika’da geçirir, Türkiye’ye sonbaharda gelir. Dişileri yere yaptıkları yuvalarında 3-4 yumurtaya kuluçkaya yatarlar. 18-20 günde yumurtadan çıkan yavruları, dişi, uçarken sırtında taşıyabilir. Çok lezzetli olan eti için özellikle göç dönemlerinde avlanırlar.

Çullukgiller, (Lat. Scolopacidae). Yağmurkuşlarının, Çamurkoşarları alt takımından familyadır. Avrupa, Amerika ve Asya’da yaşarlar. Kışın Hindistan ve Afrika’ya sürüler halinde göç ederler. Göç halindeyken geceleri ay ışığında yol alırlar. Zikzaklı manevralarla uçtukları için avlanmaları zordur. Silindir biçimi, güçlü gövdeleri, basık ve yüksek alınlı başlan, uzun, bükülür gagaları, geniş kabarık sivri uçlu kanatları, kısa, yuvarlak kuyrukları vardır. Nemli ve bataklık bölgeleri yaşam alam olarak seçerler. Gagalarını oldukça ustalıkla kullanırlar. Solucan, beslenmelerinde önemli yer tutar. Geceleri hareketlenirler. Etleri oldukça lezzetlidir. 4 yumurtaları üzerinde 17-18 gün kuluçka yatarlar. Çulluk, büyük kervançulluğu, kıyıçulluğu, bataklıkçulluğu, iyi bilinen türleridir.


Leave A Reply