Cuma Selamlığı Nedir?

0
Advertisement

Cuma selamlığı nedir? Cuma selamlığının amacı, uygulanışı, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Cuma SelamlığıCuma Selamlığı; Cuma namazında Osmanlı padişahları için yapılan merasime verilen isimdir. Cuma selâmlığına Cuma alayı, Selâmlık resm-i âlisi de denilirdi. Osmanlı padişahları aynı zamanda İslâm halifesi olduğu için İslâm dininin sosyal prensiplerinden olan Cuma toplanışı ve o gün hutbe adı altında verilen haftalık konferansı dinlemek onların pek ziyade önem verdikleri dini ve sosyal görevlerinden birisi idi.

Hutbe mutlaka kapısı herkese açık olan bir yerde okunmalıydı. Bu sebeple padişahlar Cuma günü mutlaka saraydan çıkıp, halkın da içine serbestçe girebileceği camilerden birinde namaz kılarlardı. Padişahlar II. Abdülhamid devrine kadar camilere ata binerek giderlerdi. Bu tarihten sonra padişahlar arabaları ile camiye gitmeye başlamışlardır.

Selâmlık merasiminde askeri, idari ve ilmiyeden birçok kişi bulunur, her sınıf askerden birkaç alay, tabur cuma selamlığına katılır ve namazdan sonra camiinin önünde, padişahın huzurunda bir geçit resmi yapılırdı. Bu askeri hareket şehirde bir canlılık uyandırır ve askerin geçtiği sokaklar insanlarla dolardı. Selâmlıklarda bütün şehzadeler, yaverler, tüfekçiler ve hünkar çavuşlar bulunurdu. Selâmlığın hangi camide yapılacağı önceden bilinmediği için bu merasimde bulunacaklar Yıldız’da Çit Kasrı’nda toplanırlar, nereye gidileceğine dair iradeyi orada beklerler ve irade çıkınca padişahla birlikte hareket ederlerdi.

Cuma selâmlığını izlemeye yerli ve yabancı birçok insan gelirdi. II. Abdülhamid‘e düzenlenen suikastten sonra yabancıların Cuma selâmlığını seyretmeleri yasaklandı. Camiye namaz kılmaya gelen halk da sıkı bir şekilde kontrol edilir, üzerilerindeki silah vb. alınırdı. Cuma selâmlığı imparatorluğun son devrine kadar devam etmiştir. Ancak eski güzelliğini kaybetmiş ve bir vazife halini almıştır.

Advertisement

Leave A Reply