Cumhuriyet Bayramı Kompozisyon, 29 Ekim’in Anlam ve Önemi Nedir?

0
Advertisement

Cumhuriyet yönetiminin değerini, demokrasi ilkelerine bağlanmanın uluslara neler kazandırdığı ile ilgili kompozisyon. Cumhuriyet konulu güzel bir kompozisyon / yazı

Cumhuriyet Bayramı Kompozisyon

Cumhuriyet Bayramı Kompozisyonu

Cumhuriyetin yeni bir yıl dönümünü daha kutluyoruz. Halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesi demek olan demokrasi, en faydalı ve olumlu meyvesini cumhuriyetle verir. Bu gerçeği, vatanımızın geleceği için en sağlam temel sayan Atatürk, Kurtuluş Savaşı‘na başlarken bu ışıklı kaynaktan güç aldı.

Türk ulusu, tarihin ilk çağlarından beri demokrasi ilke ve alışkanlıklarına bağlı, devlet yönetiminde erkeğine ve kadınına eşit hak ve görevler tanıyan bir büyük ulus olarak ün yapmıştır. İlerlemede, çağdaş uygarlığa erişmede en köklü dayanağın, demokrasi içinde kalkınma olduğuna inanıyoruz. İnsan hak ve hürriyetlerini en olumlu şekilde değerlendiren, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme olanaklarını en faydalı yaşayış düzenine yönelten Cumhuriyet yönetimine bugün kavuştuk.

Cumhuriyet Fotoğrafları

Cumhuriyet Bayramı sebebi ile hazırlanmış olan kareografiden bir görüntü

Cumhuriyetle doğan Cumhuriyet çocukları bugün olgunluk yaşındadır. Filiz, fidan, fidan köklü bir ağaç olmuştur artık… Geriliğin rüzgarları, bilgisizliğin yağmurları bu ağacı etkileyemez. Cumhuriyetle kazandığımız insanca yaşama ülküsüne yürekten bağlıyız. Cumhuriyetle gerçekleştirdiğimiz Atatürk devrimlerini korumada, yaşatmada kararlıyız ve güçlüyüz.

Cumhuriyet yönetimi kolay kazanılmamıştır. Bu anıtın harcında nice şehitlerin ölümsüz cesareti, nice gazilerin şeref payı vardır. Yaşayanların yaratanlara, en değerli armağanı Cumhuriyet yönetimi olacaktır. Bu büyük armağanın her yıl daha ileriye ve güzele götürülmesinde, yetişen kuşakların sarsılmaz inancı, yorulmaz çalışkanlığı, yanılmaz bilgisi en büyük destektir.

Advertisement

Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl dönümünde her Türk, kendine en gerçek kılavuz olarak bilgiyi, tekniği seçmenin en güçlü dayanak olarak da imanı ve cesareti almanın mutluluğu içindedir. Atatürk ve devrimlerine bağlılığın her yıl yeni bir sevinç ve kıvanç günü olan bu büyük bayramı, Türk ulusu için yeni bir güç kaynağı olarak selamlıyoruz.


Leave A Reply