Cumhuriyet İle İlgili Yazı (Cumhuriyet Ülkemiz İçin Neden Önemli ve Gereklidir?)

0
Advertisement

Cumhuriyet ile ilgili güzel bir yazı. Cumhuriyet hangi şartlar altında ve nasıl kurulmuştur? Cumhuriyetin ilanı döneminde ülkenin bulunduğu durum ve başarılması imkansız gibi gözüken Cumhuriyetin hakkında yazı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, Atatürk’ün önderliğinde, Kurtuluş Savaşı ile atılmış, yeni Türk varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından bütün dünyaya kabul ettirilmişti. 29 Ekim 1923’de kurulan Cumhuriyet idaresiyle de, Türk milleti kendisine en layık yönetim şeklini bulmuş oluyordu.

Türkiye Cumhuriyeti bütünü ile Türk olan bir ülke üzerinde kuruldu. Anadolu ile Trakya, Osmanlı İmparatorluğu devrinde de, yüzyıllardan beri, Türk çoğunluğunun anayurdu olagelmişti. Osmanlı devleti, «millet» esası yerine «ümmet» esasına dayanmış, çeşitli milletleri bir araya toplamaya çalışmıştı. Yeni Türk devleti ise, tarih, gelenek, dil, kültür bakımından bir bütün olan Türk milletine dayanıyordu. Yurdu paylaşan düşmanlara da, onlarla işbirliği eden padişaha da bu yüce Türk milleti karşı ,koymuş, onlara karşı varlığını, askeriyle, halkı ile, erkeğiyle, kadını ile —her şeyden önce— hür yaşama azmiyle, gene bu Türk milleti korumuştu. Atatürk, ulu Türk milletinin ölmez varlığının en canlı timsali olarak, bu kuvvetleri bir araya toplamış, bütün dünyanın, hatta o sırada resmen devlet başkanı bulunan padişahın bile öldü sandığı bir milletin ölmezliğini ispat etmişti.

Cumhuriyet Fotoğrafları

Cumhuriyet Bayramı sebebi ile hazırlanmış olan kareografiden bir görüntü

Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda yenilip parçalandığı vakit, başta padişah VI. Mehmet (Vahidettin) olmak üzere, devletin bütün yöneticileri, yenilgiye boyun eğmişlerdi, çünkü, onlar Türk milletinin gücünü anlayamayacak kadar gaflet içinde bulunuyorlardı. Bu aciz içinde düşmanlara teslim oldular. Türk’ün şerefine yakışmayacak kadar ağır şartları kabul ettiler. Türk milletinin, varlığını kat kat üstün kuvvetlere karşı bile koruyabilecek bir güçte olduğunu ancak Atatürk anlamıştı. Bir o, Türk’ün harikalar yaratacak kudrette olduğuna inanmıştı.

İşte bu inançla «Ya istikiâl, ya ölüm!» diye millete savaş parolası veren Atatürk, Türk milletinin ölmez gücüne dayanarak, Kurtuluş Savaşı gibi, dünya tarihinde benzeri az görülmüş bir destan yarattı, canlı, dinç, genç bir Türk devleti kurdu. Bu devleti kurarken Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tamamen milletin egemenliğine dayanan cumhuriyet rejimini kabul ederek uygulamışlardır.

Advertisement

Özellikle cumhuriyet rejiminden doğma ve eğitimsizlikleri sebebi ile uzak durmaya çalışan coğrafyalarda yaşayan insanların bugün mülteci ve sığınmacı olarak dünya coğrafyasında yaşadıkları ve yaşattıkları sorun ve sıkıntıları görüyoruz. Bu da Cumhuriyet rejiminin ne kadar isabetli bir seçimden ziyade bir zorunluluk olduğunu göstermektedir.


Leave A Reply