Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir?

4
Advertisement

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri maddeler halinde

Cumhuriyetçilik

Atatürk, Milli Mücadele’nin başından beri her fırsatta egemenliğin ulusa ait olduğunu belirtiyordu. Bu amaçla saltanat kaldırılmış, cumhuriyet yönetimi gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı milli egemenliğe ve kişi özgürlüğüne yani, demokrasiye dayanır.

a. Cumhuriyetçilik, bir yönetim ilkesidir. Çünkü cumhuriyet, bir devlet biçimidir.

b. Bir devlet şu üç temel öğeden oluşur: ülke, insan topluluğu (millet) ve egemenlik.

c. Cumhuriyetlerde egemenlik bir kişi ya da grubun elinde değil, milletin elindedir.

Advertisement

d. Millet egemenliğini, yine milletin seçtiği kişiler, millet adına kullanırlar.

e. Cumhuriyetlerin temel niteliklerinden biri, egemenliği kullananların seçimle belirlenmesidir. Bu bakımdan Cumhuriyet, demokrasinin gelişmesi için en ideal devlet biçimidir.

Atatürk, Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinden taviz vermemiş ve bu ilkeyi siyasi parti tartışmalarının dışında tutmuştur.


4 yorum

Leave A Reply