Cumhuriyetin İlanının Önemi Nedir

2
Advertisement

Cumhuriyetin ilanının önemi tam olarak nedir? Neden cumhuriyetin ilanı önemlidir. Bu konu hakkındaki yazımız

Cumhuriyet  İle İlgili  Sözler
Cumhuriyet bir yönetim şekli bir siyasal rejimdir. Halkın kendi kendini yönettiği egemenliğin Atatürk’ün de dediği gibi kayıtsız ve şartsız olarak millete ait olduğu bir yönetim şeklidir.

Yıllardan beri Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki siyasal rejim olan Cumhuriyeti ilan etmesinin ana gerekçeleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir :

  • O günlerde devletin herhangi bir başının yöneticisinin olmaması
  • Bir rejim bunalımı doğmuş ve rejimin bir isminin konulması zaruri olmuştur
  • Kurulacak olan devletin herhangibir isminin olmaması
  • Ayrıca o dönemde bir hükümet bunalımı bulunmuştur

Yukarıda sayılan sebepler nedeni ile 1921 anayasasına bazı maddeler eklenerek 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilmiştir. Eklenen maddeler ise şu şekildedir:

  • Yeni kurulan Türkiye Devletinin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir
  • Yeni kurulan Türkiye Devletinin resmi dili Türkçe olmuştur.
  • Cumhurbaşkanı seçilen kişi devletin de başı olmuştur.

Peki neden Cumhuriyet rejimi seçilmişti. Cumhuriyet neden bu kadar önemliydi.

Advertisement

O dönemin şartları düşünüldüğünde artık yönetimin babadan oğula geçmesi artık modern dünyada gelişmiş toplumların terk etmeye başladığı bir sistemdi. İnsancıl bir sistem değildi. Bir aile ülkeyi malı olarak görüyor ve yönetiuyordu. O ailenin başında olan kişi yönetimin başına geçmek için yeterli olup olmadığına bakılmaksızın sadece bir ailenin ferdi olduğu için ülkeyi yönetmeye kalkıyor ve bu da yönetimde kargaşalıklara ve ülke insanının ezilmesine, sömürülmesine sebebiyet veriyordu. Ne olursa olsun tabiri caiz ise yer yarılsa ülke batsa aynı kişi ya da kişiler ülkeyi yönetmeye devam ediyor ve halk kendini yönetmesini istediği kişileri seçemiyordu.

İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği cumhuriyet bu nedenle sadece Türk toplumu için değil tüm insanlık için önemli bir siyasi rejimdir. Seçim ile halkın oyları ile seçilen kişilerin ülke yönetiminde yer alması yönetimde bulunanların rahat ve gayrı keyfi davranmalarını önlüyor halkın çıkarları ön plana çıkıyor. Cumhuriyet en basit hali ile bu sebeple önemlidir.


2 yorum

Leave A Reply