Cumhuriyetin Tarihçesi

0

Cumhuriyetin tarih boyunca uygulanması, ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, cumhuriyet tarihi hakkında kısaca bilgi. İlk Cumhuriyet fikri nerede ortaya çıktı

Cumhuriyetin Tarihçesi

Advertisement
Tarihte Cumhuriyet

Cumhuriyet deyimi tarihçiler tarafından ilk olarak, Etrüsk krallarının memleketten çıkarılmasından sonra Roma’da kurulan hükümet için kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu deyimi eski Yunan şehir – devletleri için de kullanırlar. Bu idareler gerçekten birer monarşi değildi, devlet işlerinde nispeten müşterek bir idare vardı. İmparatorluk ve krallıklarda olduğu gibi devlet başkanlığı babadan oğula veya hanedanın diğer fertlerine geçmezdi.

Ortaçağ’da İtalya’daki Venedik, Cenova ve Floransa gibi küçük devletler «cumhuriyet» adını taşırlardı. Fakat buralardaki devlet şekli gerçek bir halk idaresi değildi.

Vatandaşa hürriyet ve eşitlik getiren cumhuriyetlere, ancak XVIII. yüzyılın ikinci yarısında, Amerika Birleşik Devletleri İstiklal Hareketi ve Fransız Büyük İhtilali imkan hazırlamıştır. XIX. yüzyıl, bir devlet şekli olarak cumhuriyetin, Avrupa’da ve Amerika’da belirmesi, gelişmesi ve yerleşmesi için girişilen çetin ve kanlı mücadelelerle geçmiştir.

Bir cumhuriyet idaresi gerçek anlamıyla demokrasi değildir. Çünkü demokrasi doğrudan doğruya memleket halkının bir araya gelerek kanunlar yapması, bu kanunları tatbik edecek kimseleri seçmesi demektir. Halbuki memleketlerdeki nüfus çokluğu saf demokrasinin uygulamasına asla imkan vermez. Bu bakımdan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun oyu ile seçilen meclis veya meclislerin memleketi idare etmesi bakımından cumhuriyet saf demokrasiye en yakın idare tarzıdır.

Advertisement


Leave A Reply