D Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar ve Türkçe Anlamları Karşılıkları

0
Advertisement

D harfi ile başlayan ingilizce sıfatlar ve anlamları nelerdir? D harfiyle ingilizce sıfatlar ve Türkçe anlamları listesi.

D Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

D Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

 • damaged : hasarlı
 • damp : nemli
 • dangerous : tehlikeli (likely to harm someone or cause damage; likely to have very bad effect.)
 • dapper : şık
 • daring : cesur
 • darling : sevgili
 • dark : karanlık
 • dazzling : göz kamaştırıcı (so bright that you cannot see for a short time)

De İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

 • dead : ölü
 • deadly : ölümcül
 • deafening : sağır eden
 • dear : değerli
 • dearest : gözde
 • decent : terbiyeli
 • decimal : ondalık
 • decisive : belirleyici
 • deep : derin
 • defenseless : savunmasız (weak; not able to protect yourself; having no protection)
 • defensive : savunma
 • defiant : meydan okuyan
 • deficient : Yetersiz
 • definite : kesin
 • definitive : kesin
 • delayed : gecikmiş
 • delectable : nefis (delightful; highly pleasing; enjoyable)
 • delicious : lezzetli
 • delightful : hoş
 • delirious : çılgın
 • demanding : zahmetli
 • dense : yoğun
 • dental : dişsel
 • dependable : güvenilir
 • dependent : bağımlı
 • descriptive : tanımlayıcı (​saying what somebody/something is like; describing something)
 • deserted : ıssız
 • detailed : detaylı
 • determined : belirlenen
 • devoted : sadık (feeling or demonstrating loyalty or devotion; ardent; devout)

Di İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

 • different : farklı
 • difficult : zor
 • digital : dijital
 • diligent : çalışkan
 • dim : karartmak
 • dimpled : çukurlu (having a small hollow place in the skin.)
 • dimwitted : alık
 • direct : direkt
 • disastrous : feci (very bad, harmful or unsuccessful)
 • discrete : ayrık
 • disfigured : biçimsiz
 • disgusting : iğrenç
 • disloyal : vefasız
 • dismal : kasvetli
 • distant : uzak
 • downright : büsbütün ((especially of something bad) extremely or very great)
 • dreary : kasvetli
 • dirty : kirli
 • disguised : gizlenmiş
 • dishonest : sahtekâr
 • dismal : kasvetli (causing gloom or dejection; gloomy; dreary; cheerless; melancholy)
 • distant : uzak
 • distinct : farklı
 • distorted : bozuk
 • dizzy : sersemlemiş

Do İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

 • dopey : salak
 • doting : çok seven (showing a lot of love for someone, often ignoring their faults)
 • double : çift
 • downright : büsbütün
 • drab : sıkıcı
 • drafty : cereyanlı
 • dramatic : dramatik
 • dreary : kasvetli
 • droopy : mahzun (hanging or moving downwards, especially because of being weak or tired.)
 • dry : kuru
 • dual : çift
 • dull : donuk
 • dutiful : saygılı (exhibiting or having a sense of duty.)


Leave A Reply