D Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi D Olan Eşyalar İsimleri Listesi

0
Advertisement

Hangi eşyalar D harfi ile başlar? D harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi D olan eşyalar nelerdir?

D Harfiyle Başlayan Eşyalar

D harfiyle eşyalar

D HARFİ

Daktilo: Yazı makinesi

Dalgıç tüpü: Dalgıçların su altında uzun süre kalmaları için solunum yapmalarını sağlayan tüp

Dama tahtası: Üzerinde dama oynanan tahta

Advertisement

Damper: Bir şasinin üzerine takılmış, inip kalkan kasası olan, kendinden hareketli, yükü boşaltan düzen

Dantel: Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü

Darbuka: Toprak veya madenden yapılan, bir yanı açık, vurmalı çalgı

Davetiye: Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı

Advertisement

Davul: Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı

De İle Başlayan Eşyalar

Debimetre: Bir borudan akan gaz veya sıvının hacim ve kütle cinsinden debisini kontrol eden, düzenleyen ve ölçen araç

Defter: Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları

Değirmen: Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet

Advertisement

Değirmen taşı: Değirmende, dönerek taneleri ezen yuvarlak taş

Değnek: Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak

Delgi: Matkap

Delgeç: Mukavva, kâğıt, kayış, maden vb.nde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba

Advertisement

Demlik: İçerisinde çay demlenen emzikli kap

Deney tüpü: Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru

Derin dondurucu: Bozulabilecek yiyecekleri niteliklerini bozmadan çok düşük ısılarda dondurarak uzun süre saklamak için kullanılan buzdolabı

Dergi: Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

Advertisement

Di İle Başlayan Eşyalar

Dikiş iğnesi: Dikiş dikmek için özel olarak yapılmış iğne

Dikiş makinesi: Dikiş dikme işlerinde kullanılan, kol veya elektrik gücüyle çalıştırılan alet.

Dinamometre: Kuvvetölçer

Direksiyon: Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek

Advertisement

Dirgen: Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı

Disk: Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak

Disket: Bilgisayardaki işlemlerin kaydedildiği manyetik araç

Diş fırçası: Dişleri temizlemede kullanılan bir fırça türü

Advertisement

Diş macunu: Dişleri temizlemede kullanılan macun

Divit: Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türü

Dizlik: Korumak amacıyla dize geçirilen şey.

Do – Dö – Dr İle Başlayan Eşyalar

Dolap: Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya

Advertisement

Dolma kalem: İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi

Dorse: Kara taşıma araçlarındaki kasa

Döşek: Yatak

Dresuar: Evlerin özellikle giriş adı verilen antre kısımlarında kullanılan, düz ayaklı olan ve çoğunlukla çok işlevli bir sehpaya benzeyen bir mobilya türü

Advertisement

Du – Dü İle Başlayan Eşyalar

Duş perdesi: Duşta kullanılan perde

Duvak: Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü

Duvar saati: Duvara asılı saat

Dübel: Vidanın daha sağlam yerleşmesi için duvarlarda açılan deliğe önceden çakılan plastik yuva

Advertisement

Düdük: İçinden hava veya buhar geçirildiğinde keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araç

Düdüklü tencere: Buhar basıncından yararlanarak yemeği çabuk ve sağlıklı olarak pişiren bir tür metal tencere

Dümbelek: Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir tür çalgı

Dümen: Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça

Advertisement

Dürbün: Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet


Yorum yapılmamış

Leave A Reply