Dabbetül Arz Nedir?

0

Dabbetül Arz nedir, ne anlama gelir? Kuran-ı Kerim’de Dabbetül Arz’dan nasıl bahsedilir, Dabbetül Arz hakkında bilgi.

Dabbetul-ArzDabbetül Arz; Arapça bir tamlama olup, lügatta “Yürüyen, hareket eden, üzerine binilen herhangi bir hayvan” demektir. İslâmda ise Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak meydana çıkacak bir garip yaratıktır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah Kıyameti inkâr edenlere karşı: “O söz kendilerinin aleyhine vukua geldiği zaman yerden bunlar için bir de Dâbbe çıkarırız ki bu, onlara, insanların ayetlerimize kesin bir kanaat beslemediklerini söyler” buyurmuştur.

Advertisement

Kur’an-ı Kerimi tefsir eden alimlerimize göre Dâbbetü’l-Arz yerden çıkacak olan garip bir hayvandır. İnsanlara karşı konuşacak ve onlara doğru yolun ne olduğunu gösterecektir. Bazılarına göre Dâbbetü’l-Arz’dan kasıt bir insandır. Bu hususta çeşitli rivayetler vardır. Biz onun mutlaka çıkacağına ve Allah’ın nice harikalar yaratmaya gücünün yettiğine inanır, iman ederiz.


Leave A Reply