Dağ İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Dağ Geçen

0
Advertisement

İçinde dağ kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Dağ ile ilgili bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Dağ hakkında atasözleri.

Dağ İle İlgili Atasözleri

Dağ İle İlgili Atasözleri

 • *** ahlatın iyisini dağda ayılar yer
  kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.
 • *** aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
  eksik aletle sağlıklı iş yapılmaz.
 • *** alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
  bilgili kimselerin bulunmadığı yerde cahil kişi bilgiçlik taslar.
 • *** Allah dağına göre kar verir
  Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir.
 • *** ar kadar eri olanın, dağ kadar yeri olur
  çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her yerde bol kazanç elde ederler.
 • *** arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
  çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her yerde bol kazanç elde ederler.
 • *** armudun iyisini (dağda) ayılar yer
  kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.
 • *** bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ (olur)
  bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilemez.
 • *** çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti
  malını, varlığını başkaları kullandı, kendisine bir şey kalmadı.
 • *** dağ ardında olsun da, yer altında olmasın
  yaşasın da uzakta olsun.
 • *** dağ başına harman yapma, savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için
  yapacağın iyi bir işi, sonunu hesaplamadan yapma.
 • *** dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  dağ başında kışın fırtına eksik olmadığı gibi kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar eksik olmaz.
 • *** dağ başından duman eksik olmaz
  büyük adamların, büyük iş yapanların her zaman üzüntüleri, sıkıntıları vardır.
 • *** dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
  aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.
 • *** dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
  ne kadar uzak düşmüş olurlarsa olsunlar, insanlar günün birinde birbirleriyle karşılaşabilirler.
 • *** dağ doğura doğura bir fare doğurmuş
  büyük şeyler beklenen bir işten önemsiz bir sonuç alındığında söylenen bir söz.
 • *** dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
  yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir.
*** dağ, ovanın süt anasıdır
ticareti besleyen, üretim kaynaklarıdır.
 • *** dağ yürümezse abdal yürür
  büyüklük taslayan birinde bitecek bir işimiz varsa biz onun ayağına gidip işimizi görmeliyiz.
 • *** dağda bağın var, yüreğinde dağın var
  malı, mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar.
 • *** dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
  eşkıya dahi olsan insafı elden bırakma.
 • *** danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
  bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
 • *** danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış
  bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
 • *** görünen dağın (köyün) uzağı olmaz
  bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden gerçekleşir.
 • *** hangi dağda kurt öldü?
  birisinden beklenmeyen bir davranış görüldüğünde şaşma ve sitem bildirmek için kullanılan bir söz.
 • *** hazıra dağlar dayanmaz
  sürekli harcama, en büyük birikimleri bile eritir.
 • *** her dağın derdi kendine göre
  herkesin kendi durumuna bağlı olarak sorunları vardır.
 • *** her kimin bağı var, yüreğinde dağı var
  malı, mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar.
 • *** kimin ki bağı var, yüreğinde dağı var
  malı, mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar.
*** korku dağları bekler (aşırır)
korku her yerde varlığını gösterir.
 • *** küstüğün dağın odununu kesme
  insan onuruna düşkün olup ilişkisini kestiği bir yerden veya kimseden herhangi bir yarar elde etmeye çalışmamalıdır.
 • *** ne dağda bağım var, ne çakaldan davam
  tuttuğum bir taraf yok ki ona saldıranların karşısında olayım.
 • *** sağ olsun da dağ ardında olsun
  uzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.
 • *** söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir
  sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir, söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.
 • *** taş altında olmasın da dağ ardında olsun
  uzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.
 • *** tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
  önemsiz kişi, önemli kişiye küsse önemli kişinin umurunda bile olmaz.
 • *** zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
  zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.
 • *** zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır
  zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.
 • *** zora dağlar dayanmaz
  zor kullanan kişilere çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer.

Dağ Başından Duman Eksilmez:

ANAFİKİR: Büyük iş yapanların sürekli üzüntüleri vardır.

Dağ başı soğuk olur; yağmurlu, karlı olur. Dağa giden bunları bilmeli, önlemlerini almalı. İnsanoğlu da dağa benzer; başında dert, üzüntü eksik olmaz. Birini savar, biri gelir. Yaşamak için çeşitli güçlüklerle savaşmak durumundadır. Hele büyük iş yapanların, büyük sorumluluk taşıyanların derdi hiç bitmez.

Kıt kanaat geçimini sağlayan, kendi halinde bir yaşantısı olan insanların hayattan fazla bir bekleyişleri olmadığı için, sorunları da fazla olmaz. Belirli bir çizgi üzerinde yaşar giderler. Ellerinde olmayan nedenlerle karşılaşacakları sorunlar da kendi yaşam biçimlerince basit olur. Onları yine aynı kolaylıkla giderebilirler. Oysa büyük adamlar, büyük iş yapanlar, yaptıkları işlerin büyüklüğü kadar çok sorunlarla karşılaşırlar. Sorunlarını, yaptıkları işin gereği bazen tek başlarına çözmek zorunda kalırlar. Hatta birkaç sorunu bir anda çözümlemek için çalışırlar. Böylesine sorunların içine boğulmuş insanların da düşünceleri eksik olmaz.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply