Dağ İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Dağ Geçen

0
Advertisement

İçinde dağ kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Dağ ile ilgili bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Dağ hakkında atasözleri.

Dağ İle İlgili Atasözleri

Dağ İle İlgili Atasözleri

*** ahlatın iyisini dağda ayılar yer
kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.

*** aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz
eksik aletle sağlıklı iş yapılmaz.

*** alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
bilgili kimselerin bulunmadığı yerde cahil kişi bilgiçlik taslar.

Advertisement

*** Allah dağına göre kar verir
Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir.

*** ar kadar eri olanın, dağ kadar yeri olur
çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her yerde bol kazanç elde ederler.

*** arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her yerde bol kazanç elde ederler.

*** armudun iyisini (dağda) ayılar yer
kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.

Advertisement

*** bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ (olur)
bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilemez.

*** çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti
malını, varlığını başkaları kullandı, kendisine bir şey kalmadı.

*** dağ ardında olsun da, yer altında olmasın
yaşasın da uzakta olsun.

*** dağ başına harman yapma, savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için
yapacağın iyi bir işi, sonunu hesaplamadan yapma.

Advertisement

*** dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
dağ başında kışın fırtına eksik olmadığı gibi kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar eksik olmaz.

*** dağ başından duman eksik olmaz
büyük adamların, büyük iş yapanların her zaman üzüntüleri, sıkıntıları vardır.

*** dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.

*** dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
ne kadar uzak düşmüş olurlarsa olsunlar, insanlar günün birinde birbirleriyle karşılaşabilirler.

Advertisement

*** dağ doğura doğura bir fare doğurmuş
büyük şeyler beklenen bir işten önemsiz bir sonuç alındığında söylenen bir söz.

*** dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir.

*** dağ, ovanın süt anasıdır
ticareti besleyen, üretim kaynaklarıdır.

*** dağ yürümezse abdal yürür
büyüklük taslayan birinde bitecek bir işimiz varsa biz onun ayağına gidip işimizi görmeliyiz.

*** dağda bağın var, yüreğinde dağın var
malı, mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar.

Advertisement

*** dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
eşkıya dahi olsan insafı elden bırakma.

*** danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.

*** danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış
bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.

*** görünen dağın (köyün) uzağı olmaz
bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden gerçekleşir.

Advertisement

*** hangi dağda kurt öldü?
birisinden beklenmeyen bir davranış görüldüğünde şaşma ve sitem bildirmek için kullanılan bir söz.

*** hazıra dağlar dayanmaz
sürekli harcama, en büyük birikimleri bile eritir.

*** her dağın derdi kendine göre
herkesin kendi durumuna bağlı olarak sorunları vardır.

*** her kimin bağı var, yüreğinde dağı var
malı, mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar.

Advertisement

*** kimin ki bağı var, yüreğinde dağı var
malı, mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar.

*** korku dağları bekler (aşırır)
korku her yerde varlığını gösterir.

*** küstüğün dağın odununu kesme
insan onuruna düşkün olup ilişkisini kestiği bir yerden veya kimseden herhangi bir yarar elde etmeye çalışmamalıdır.

*** ne dağda bağım var, ne çakaldan davam
tuttuğum bir taraf yok ki ona saldıranların karşısında olayım.

*** sağ olsun da dağ ardında olsun
uzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.

Advertisement

*** söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir
sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir, söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.

*** taş altında olmasın da dağ ardında olsun
uzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.

*** tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış
önemsiz kişi, önemli kişiye küsse önemli kişinin umurunda bile olmaz.

*** zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Advertisement

*** zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır
zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

*** zora dağlar dayanmaz
zor kullanan kişilere çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer.


Yorum yapılmamış

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?