Dağlar Nasıl Oluşmuştur?

0

Dağlar hakkında kısa özet bilgiler. Dağlar nasıl oluşmuştur bu konu hakkında da kısa ve özet bilgiler

Dağ Manzarası

Advertisement

Dağ, çevresindeki yüzey şekillerine oranla, daha yüksekçe olan toprak kitleleridir. Dağlar, genellikle, uzun kıvrımlar, dağ zincirleri halinde uzanırlar.

Dikkat edilecek olursa, dünyadaki başlıca dağ zincirlerinin, kuzey-güney, doğu-batı doğrultularında uzandığı görülür. Kuzey-güney doğrultusundaki dağlar Büyük Okyanus’u sınırlar; doğu-batı doğrultusundaki dağlar ise, Avrupa-Çin arasında uzanır. Dağ zincirleri çoğunlukla okyanus kıyılarında bulunur.

Deniz diplerinde de yüksek dağlar vardır. Hint Okyanusu’nun, Büyük Okyanus’un dibinde, böyle birçok yüksek dağ bulunmuştur.

Dağlar, yer yuvarlağının soğuması sırasındaki eğrilip bükülmelerden meydana geldiği gibi, sonradan da oluşmuştur. Dağların meydana gelişi şöyle özetlenebilir:

Advertisement

Kıvrılma. — İki yandan gelen şiddetli bir basınç sonunda olur. Kıvrılma sonucunda oluşan dağların üstü basıncın etkisiyle yay biçimini alır. Dünyanın birçok büyük dağ zincirleri, bu arada Alp Dağları, böyle meydana gelmiştir. Zamanla, aşınma yüzünden, bu dağların büyük bir kısmı alçalmış, yer yer sarp tepeler meydana gelmiştir.

Kırılma. — Yanlardan gelen şiddetli basınç, kimi vakit de kayaların kıvrılmasına değil, kırılmasına yol açar. Bu tür dağların bir yanı sarp, öbür yanı eğimli olur. Kuzey Amerika’nın batısındaki dağların çoğu böyle meydana gelmiştir.

Aşınma. — Bir yaylayı sürekli olarak aşındıran akarsular buradaki kayalık kesimlerin dağ olarak belirmesine yol açar.

Yanardağlar. — Yanardağ patlamaları sonucunda, biriken lavlarla meydana gelir.


Leave A Reply