Dağlarda Yaşam Hakkında Bilgi

1

Dağlarda ki yaşam daha doğrusu hayat ile ilgili bilgiler. Dağların yaşama etkileri nelerdir?

Dağ Manzarası
DAĞLARIN ETKİSİ

Advertisement

Dağlık bölgelerde daha az insan yaşar. Ayrıca, rüzgârların getirdiği nemi de, bir yanlarında tuttukları için, öbür yanlarında kuraklığa yol açarlar. Bu arada, hemen hemen bütün akarsuların kaynağı da dağlardır. Bunun için, insanlar, daha çok, dağ eteklerinde, akarsuların kıyılarında yerleşmişlerdir. Dağlar, yüzyıllar boyunca, insanların yerleşmesine olduğu gibi, göçlerine de engel olagelmişlerdir. Bugün bile, Hi-malayalar’dan demiryolu geçirilemiyor. 1910 yılma kadar, And Dağları’nın öte yanma geçen bir demiryolu da yoktu. Bu arada, Pireneler de, ispanya’yı Avrupa’dan kesin olarak ayırmıştır.

Türkiye, dağlık bir ülkedir. Yurdumuzun ortalama yükseltisi, 1.132 m.’yi bulur. Yeryüzünde, ortalama yükseltisi bu rakama ulaşan ülkelerin sayısı pek azdır.

DAĞLARDA HAYAT

Dağlarda çok çeşitli hava şartları görülür; bunun sonucu olarak da dağlardaki bitkiler, hayvanlar yerine göre çeşit çeşittir. Dağların eteklerine yakın yerlerde yaprağını döken ağaçlar bulunur; daha yukarılara doğru, yaprağını dökmeyen ağaçlar yetişir. Doruğa yaklaştıkça, ağaçlar da seyrelir, kayalıklar başlar. Dağ hayvanları da bu koşullara uygun olarak değişik türdedirler. Ağaçlık yerlerde sincap, dağ tavşanı, dağ keçisi en sık görülen hayvanlardır. Bu arada, serçe, saka, karga gibi kuşlar da bulunur. Dağların daha yüksek bölgelerinde atmaca, kartal, akbaba gibi yırtıcı kuşlar yaşar. Bunlar daha küçük hayvanları avlayarak, ya da ölülerini yeyerek geçinirler.

Advertisement

Yüksek dağların tepeleri bütün yıl boyunca karla kaplıdır. Çünkü oralarda hava basıncı az olduğu için, yağan kar hiçbir zaman erimez. Bu karlı bölgelerde hemen hemen hiçbir canlı da barınamaz.


1 Yorum

Leave A Reply