Dairesel Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, dairesel su dalgalarının çukur engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Dairesel Su Dalgalarının Çukur Engelden Yansıması

Çukur engele dairesel dalgalar gönderelim. Bu gönderdiğimiz dalgaların merkezi şekil de bulunan odak noktasının dışında, üzerinde ve içinde olmak üzere üç farklı biçimde olsun. Hatırlanacağı gibi çukur engele gönderilen doğrusal dalgalar yansıdıklarında bir noktada toplanıp ondan sonra dağılıyorlardı. İşte bu odak noktasının dışında, üzerinde ve içinde olmak üzere üç farklı noktadan dairesel dalgaları çukur engele gönderelim.

su-dalgalari-2-15

Şekil:2-15 de görüldüğü gibi F odak noktasının dışından dairesel dalga engele doğru gönderildiğinde, F nin dışındaki bir noktada toplanıp tekrar dağılmaktadır.

su-dalgalari-2-16

Şekil:2-16 da görüldüğü gibi dalga kaynağı F nin üzerinden dairesel dalgalar ürettiğinde yansıyan dalgaların doğrusal dalga şeklini alarak yansıdığı görülür.

su-dalgalari-2-17

Şekil:2-17 de görüldüğü gibi F nin içinden dalga kaynağı dairesel dalga ürettiğinde engele çarpan dalgalar çukur yüzeyden yine dairesel şekilde yansır. Sanki engelin arkasındaki bir noktadan geliyormuş gibi yansıma yapar.

Görüldüğü gibi dairesel dalgaların çukur engelde yansımaları ışığın çukur aynadaki yansımasına benzemektedir.


Leave A Reply