Dal Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Dal ne anlama gelir? Dal kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
“Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar!” – T. Buğra
2. Branş
3. Bir bilim alanının içinde yer alan ana bilim dalında alt alanı
4. Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube
1. Arka, sırt
2. Kol
3. Omuz
“Belikler dalına dökülür gelir / İnce bel üstüne sal ala gözlüm” – Halk türküsü
4. Boyun, ense
1. Çıplak, yalın
“Dalkılıç. Daltaban.”
1. karmaşık bir biçimde yayılıp genişlemek
“Samimiyetimizin her köşesinde heybetli çınarlar gibi dal budak salmıştı.” – O. S. Orhon
2. soy yönünden genişleyip yayılmak
ince uzun yapılı
“Birincisi o incecik o dal gibi kız / Şimdi galiba bir tüccar karısı” – O. V. Kanık
vücudu çok zayıflamak
yayılmak, kaplamak
“Yüreğinde onmaz bir karıncalanma vardı; onmaz bir kıpırtı dal sürüyordu, durmadan filizleniyordu.” – B. Günel
ağaçta dalları eğecek kadar çok meyve olmak
1. Kabuk böcekleri familyasından, fındık ağaçlarında yaşayan kın kanatlı böcek (Anisandrus dispar)
2. Şiddetli esen rüzgâr
Kabuk altındaki odun katında oyuklar açarak dişbudak sürgünlerini ve zeytin dallarını kurutan kın kanatlı böcek (Hylesinus oleiperda)
1. Ağaç, ağaççık veya çalılarda gövdeden ilk çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal
2. Yükseköğretimde öğrencinin devam ettiği temel alan
Yükseköğretimde öğrencinin temel alan yanında devam ettiği ikincil alan
Üniversitelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
1. Ege bölgesinde oynanan bir tür zeybek oyunu
2. Bu oyunun müziği
3. Sarhoş
“Baktı ki harmandalıyım, çık dedi, yarın akşam gel; sayılıdır sarhoşluğum benim.” – R. Ilgaz
1. Zeytin ağacının dalı
2. Barışın simgesi
dayanmak, yaslanmak
hoşlanmadığı şeyleri yaparak birini kızdırmak
“Efendi aksi mi? -Pek dalına basmazsan kuzu gibi bir adamdır.” – R. N. Güntekin
bir kimseye bir iş yaptırmak için asılmak, musallat olmak, sıkıştırmak
“Orada başefendinin de dalına şöyle bir biniliyordu.” – O. Kemal
Aşıdan gelişen sürgünün dik uzaması ile oluşan ve ağacın gövdesini meydana getiren dal
Üstünde sarık bulunmayan fes
Taze ve yeni fidan
Güpegündüz
Kılıcını çekmiş olarak, yalın kılıç
“Süvariler dalkılıç hücuma geçtiler.”
Tam öğle vaktinde
1. Yalın ayak (kimse)
2. Aşağılık, serseri
Derin uyku
“Yâr geliyor diyende, daluykudan uyandım” – Halk türküsü


Leave A Reply