Damar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Damar nedir? Damarların özellikleri, görevleri, çeşitleri hakkında bilgi.

damarDamar; vücudumuzdaki hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek oksijen ve gerekse besin maddelerini kendilerine ulaştırmaya yarayan çeşitli büyüklükte borular. Kan ve lenf damarları olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

Kan damarları, oksijenden zengin olan kanı taşıyan atardamarlar ve karbondioksitten zenginleşmiş olan kanı taşıyan toplardamarlardan oluşur.Kan, akciğerlerde oksijenle yüklendikten sonra geldiği sol kalp tarafından en büyük damar olan aortla (anaatardamar) atılır; buradan çapları gittikçe daralan damarlardan oluşmuş bir sistem aracılığıyla kılcal damarlara ulaşır. Hücreler arası sıvıyla yayılan plazma aracılığıyla hücrelerin beslenme ve oksijenlenme işi tamamlandıktan sonra, çapları gittikçe artan toplardamarlarla sağ kalbe iletilir. Damar iç yüzü tek katlı bir hücre tabakasıyla kaplıdır. Dışa doğru ilerledikçe damara esnekliğini veren lifler, çeşitli kümelenmeler gösteren kas hücreleri, bağ dokusunun öteki damarları ve en son olarak da damarı öteki dokulardan ayıran daha çok yay ve seyrek bağ doku elemanlarından oluşmuş bir tabakaya ulaşılır. Atar ve toplardamarlar yapı bakımından ayrımlılık gösterirler, toplardamarların, atardamarlar aracılığıyla kendilerine yansıyan fazla kanı depolayabilme özellikleri vardır. Bu onların edilgen olarak genişleyebilme yeteneklerinin var olmasından ileri gelir. Atardamarlar ise genişleme olayına karşı koymaya çalıştıklarından vücudumuzda belli bir kan basıncı oluşmasına katkıda bulunurlar. Bu iki damar arasında hem işlevsel hem de yapısal olarak ayrıcalık gösteren kılcal damar sistemi, tek bir hücre tabakasından oluşan ve delikler içeren mikron kadar kalınlıktaki borucuklardan oluşmuştur. Lenf damarları sistemi ise sonuçta toplardamar sistemine açılmakla birlikte içinde yalnızca lenf sıvısı dolaşması açısından ayrı bir grupta incelenir. Lenf sıvısı, yağ ve besin maddelerinden zengin, koruyucu hücreler içeren koyu kıvamda bir sıvıdır. Lenf damarları aracılığıyla vücudun en uzak köşelerine kadar yayılıp sonuçta toplardamar sistemine dökülür.


Leave A Reply