Damat Ferit Paşa Kimdir?

0

Damat Mehmet Ferit Paşa kimdir? Damat Ferit Paşa’nın hayatı, biyografisi, Damat Ferit Paşa dönemi.

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853-1923)

Advertisement

Bir Osmanlı sadrazamıdır. Bahriye nezareti müsteşarı İsmet Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Hariciyeye giderek Paris, Roma, Petersburg, Londra büyük elçiliklerinde çeşitli katipliklerde bulundu. Londra Baş katibi iken Damat Necip Paşa’dan (1855-1885) 29 yaşında dul kalan, Sultan Mecit’in kızlarından Mediha Sultan (1856-1928) ile evlenip “Damat” oldu. Devlet şurasına üye atandı. 1888’de rütbesi vezirliğe yükseltildi. 1909’da Ayan Meclisine üye seçildi.

Ferit Paşa, Mütarake’de, Sultan Vahdettin tarafından Sadrazamlığa getirildi. Ferit Paşa, zaten felaket içinde olan memleketi, kayın biraderi olan Padişahla birlikte büsbütün felaketlere sürükledi. Pek geniş kültürü olmakla beraber, muhakeme kabiliyeti kıt, gerçekleri göremeyen, üstelik kibirli bir adamdı. 66 yaşına kadar eşinin Baltalimanındaki muhteşem sarayındaki büyük kütüphanesinden nadiren dışarı çıkmıştı. Devlet işlerinde hiçbir tecrübesi yoktu. Değil o devirde, en iyi zamanda bile devlet adamı olmak için gereken vasıflardan yoksun olduğu halde, Türkiye tarihinin şüphesiz en nazik anında, İngilizlerin de zorlamasıyla, hükümdar tarafından çok kısa sürmek üzere 5 defa sadrazamlığa getirildi.

Damat Ferit Paşa, gülünç siyasi tasarılarıyla, Avrupa’da alay konusu olmakla kalmadı, Türkiye’nin ancak başta İngiltere olmak üzere Batılı Devletlerin korumasıyla kurtulacağına inandığından Milli Mücadeleye engel olmaya kalkıştı.Memlekette büyük ölçüde nefret uyandırdığından, hayatından korkarak Avrupa’ya kaçtı. Nice’de öldü. Çocuğu olmamıştır.

Advertisement


Leave A Reply