Dandanakan Savaşı Hakkında Bilgi

0

Dandanakan savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Dandanakan Savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi.

Dandanakan Savaşı; Selçuklularla Gazneliler arasında yapılan savaştır (23 Mayıs 1040).

Oğuzların ve Türkmenlerin desteğini sağlayan Selçuklular, Nişabur’u alınca Horasan da egemenliklerine girdi. Gazneli Sultanı Mesut’un Hint Seferi’ne çıkmasından yararlanan Selçuklular Belh’i ele geçirdilerse de Sultan Mesut, dönüşünde Belh’i geri aldı (1039). Bir süre sonra da Aliabad Savaşı’nda Selçukluları geri çekilmek zorunda bıraktı. Mayıs 1039’da, Sultan Mesut yeniden Oğuzların üzerine yürüdü. Serahs’ta Oğuzlarla birleşen Selçuklu güçleri, Hindistan’a yönelmek isteyen Sultan Mesut’a karşı bir meydan savaşına girişmekten kaçındılar. Kendisinden barış isteyen Selçuklularla anlaşan Mesut, Hindistan’a ilerlediyse de barışın bozulması üzerine geri dönüp Selçukluların ele geçirdikleri kentleri geri alarak Horasan’ın içlerine doğru ilerledi. Selçuklulara yardımcı olan Oğuzları Horasan’ dan tümüyle çıkarmak amacıyla Merv üzerine yürüdü. İki ordu Merv yakınlarındaki Dandanakan’da karşı karşıya geldi. Gazneliler, ilk saldırılarında başarı sağlayamayınca arkadan saldıran Çağrı Bey’in güçlerince kıskaç içine alındılar. Sultan Mesut’un çabası bozgunu önleyemedi ve çekilmek zorunda kaldı, tüm Gazneli ordugâhı ve hazineleri Selçukluların eline geçti. Böylece yörede etkinliğini artıran Selçuklular, kısa zamanda büyük bir imparatorluk durumuna gelecek olan devletin temellerini attılar.


Leave A Reply