Daniel Kitabı Kitap Özeti, Bölüm Bölüm Açıklaması, Hakkında Bilgi

0

Daniel Kitabı ne hakkındadır? Bölüm bölüm ayrıntılı Daniel Kitabı özeti ve bilgi, Daniel Kitabının analizi, hakkında bilgi.

Daniel Kitabı

Kaynak: wikipedia.org

Daniel Kitabı

Daniel Kitabı, İbranice İncil’de ve Hıristiyan Eski Ahit’te yer alan bir kitaptır. İki ana bölüme ayrılmıştır: 1-6. bölümlerdeki hikayeler ve 7-12. bölümlerdeki vizyonlar. İlk bölümdeki hikayeler, hepsi Babil’e sürgün edilen Daniel peygamber ve arkadaşları Hananya, Mişael ve Azarya’nın deneyimlerini anlatıyor. Bu hikayeler, Daniel’in aslanın inindeki ünlü anlatımını içerir. Kitabın ikinci bölümü, dört canavar, koç ve keçi ve “Yetmiş Hafta” kehaneti de dahil olmak üzere görümler ve kehanetler içerir. Kitap geleneksel olarak peygamber Daniel’e atfedilir, ancak bazı bilim adamları kitabın MÖ 2. yüzyılda Maccabean döneminde yazıldığına inanıyor. Aramice ve İbranice yazıldığı kabul edilir.

Özet

Daniel Kitabı, İbranice İncil’de ve Hıristiyan Eski Ahit’te yer alan bir kitaptır. İki ana bölüme ayrılmıştır: 1-6. bölümlerdeki hikayeler ve 7-12. bölümlerdeki vizyonlar. Kitap geleneksel olarak peygamber Daniel’e atfedilir, ancak bazı bilim adamları kitabın MÖ 2. yüzyılda Maccabean döneminde yazıldığına inanıyor. Aramice ve İbranice yazıldığı kabul edilir.

Kitabın ilk bölümündeki öyküler, Babil’e sürgün edilen Daniel peygamber ve arkadaşları Hananya, Mişael ve Azarya’nın yaşadıklarını anlatıyor. Bu hikayeler, Daniel’in aslanın inindeki ünlü anlatımını içerir.

Birinci bölümde, Babil Kralı Nebukadnetsar Yeruşalim’i fetheder ve aralarında Daniel ve arkadaşlarının da bulunduğu en iyi eğitimli ve yetenekli genç İsraillilerden bazılarını Babillilerin yollarında eğitilmeleri için Babil’e götürür. Kral onlara yeni Babil isimleri verir ve onların dini kanunlarına aykırı olarak Babillilerin yiyecek ve içeceklerini yemelerini ister. Daniel ve arkadaşları bunu yapmayı reddeder ve test yapılmasını ister. On gün boyunca sadece sebze ve su yemelerine izin verilir ve test sonunda kralın yemeğini yiyen diğer gençlere göre daha sağlıklı ve daha yakışıklı oldukları görülür. Kral etkilenir ve sebze yemeye ve su içmeye devam etmelerine izin verir.

İkinci bölüm, Kral Nebuchadnezzar’ın rüyasında altından, göğsü ve kolları gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden ve ayakları demir ve kilden olan bir heykeli anlatır. Bilgelerini rüyayı yorumlamaya çağırır, ancak hiçbiri bunu yapamaz. Daniel rüyayı kral için yorumlayabilir ve ona heykelin dünyayı yönetecek dört krallığı temsil ettiğini söyler: Babil, Pers, Yunanistan ve Roma. Demir ve kilden ayaklar, diğerlerinin karışımı olacak ama güçlü olmayacak beşinci bir krallığı temsil ediyor.

Üçüncü bölümde, Kral Nebuchadnezzar altın bir heykel diker ve çalınan müziği duyduklarında herkesin ona tapmasını emreder. Shadrach, Meshach ve Abednego heykele tapmayı reddederler ve ceza olarak ateşli bir fırına atılırlar, ancak bir melek tarafından mucizevi bir şekilde kurtarılırlar.

Dördüncü bölüm, Kral Nebuchadnezzar’ın kesilmiş ve dalları dağılmış bir ağaç gördüğü ikinci rüyasını anlatır. Daniel rüyayı yorumlayarak krala bunun kendi düşüşünü temsil ettiğini ve yedi yıl boyunca krallığından sürüleceğini ve alçakgönüllülüğü öğrenene kadar bir hayvan gibi yaşayacağını söyler.

Beşinci bölüm, bir ziyafet veren ve Kudüs’teki tapınaktan alınan kutsal kaplardan içen Kral Belşatsar’ın öyküsünü anlatır. Bir el belirir ve duvara yazar ve Daniel yazıyı, kralın krallığının Persler tarafından alınacağına dair bir uyarı olarak yorumlar. O gece Kral Belshazzar öldürülür ve Persler Babil’i fetheder.

Altıncı bölümde Daniel, kral yerine Tanrı’ya dua ettiği için ceza olarak bir aslanın inine atılır, ancak bir melek tarafından mucizevi bir şekilde kurtarılır.

Daniel Kitabı

Kaynak: wikipedia.org

Kitabın ikinci yarısı, dört canavar, koç ve keçi ve “Yetmiş Hafta” kehaneti de dahil olmak üzere görümler ve kehanetler içerir.

Daniel kitabının yedinci bölümü en ünlülerinden biridir, içinde denizden çıkan dört canavarın vizyonu vardır. Birincisi kartal kanatlı aslana, ikincisi ayıya, üçüncüsü dört başlı ve kanatlı leopara, dördüncüsü ise on boynuzlu, korkunç ve güçlü bir canavara benzer. Bu canavarlar, dördüncüsü en güçlü ve baskıcı olmak üzere yükselecek ve düşecek imparatorlukları temsil ediyor.

Sekizinci bölüm, Med-Pers İmparatorluğunu temsil eden koç ve Yunan İmparatorluğunu temsil eden keçi ile bir koç ve bir keçi vizyonunu anlatır. Keçinin kırık büyük bir boynuzu vardır ve onun yerine Büyük İskender’in ölümünden sonra Yunan İmparatorluğu’nu bölecek dört generali temsil eden dört boynuz çıkar.

Dokuzuncu bölüm, Daniel’e Mesih’in gelişine kadar 70 hafta (veya 490 yıl) olacağının söylendiği “Yetmiş Hafta” kehanetini anlatır. Bu kehanet, bazıları tarafından İsa Mesih’in gelişini önceden bildirdiği şeklinde yorumlanır.

Daniel kitabının son bölümleri, keten giyinmiş bir adamın görümü ve “sonun vakti” peygamberliği de dahil olmak üzere başka görümler ve peygamberlikler içerir. Bu vizyonlar ve kehanetler genellikle bitiş zamanlarının ve İsa Mesih’in dönüşünün tahminleri olarak yorumlanır.

Özetle Daniel kitabı, Daniel peygamber ve arkadaşlarının Babil’deki sürgünleri sırasındaki hikayelerini içeren bir kitaptır, Nebuchadnezzar’ın rüyası ve heykeli, Daniel’in rüyayı yorumlaması, Shadrach, Meshach ve Abednego’nun hikayesi gibi hikayeleri içerir. , Kral Belshazzar’ın hikayesi, Daniel’in dört canavar, koç ve keçi vizyonu ve bazıları tarafından İsa Mesih’in gelişini önceden haber verdiği şeklinde yorumlanan “Yetmiş Hafta” kehaneti.


Leave A Reply