Danimarka Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Danimarka – Danimarka ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

danimarka-bayragiDANİMARKA;
Yüzölçümü: 49.032 km2.
Başkenti: Kopenhag.
Dil: Danca, Almanca.
Din: Hristiyan (% 98 Lüteryen, % 2 Katolik).
Para birimi: 1 Danimarka kronu = 100 öre.
Başlıca kentleri: Arhus, Odens, Alborg, Esbjerg, Randers.

Advertisement

Kuzey Avrupa’da devlettir. Kuzey Denizi ile B altık Denizi arasında yer alan ülke, İzlanda’dan sonra en küçük İskandinav ülkesidir. Jylland Yarımadası ile B altık Denizi ve Kattegat arasındaki takımadaları da (482 ada) içeren ülke, güneyde Almanya; batıdan Kuzey Denizi; kuzeyden Skagerak; doğudan Kattegat, Oresund (Sund Boğazı), Baltık Denizi ile çevrilidir. Özerk Grönland ve Faröer Adaları da Danimarka’ya bağlıdır. Kıyı şeridinin uzunluğu 7.400 km’yi bulan ülke, 67 km’lik Almanya sınırıyla Avrupa Kıtası’na bağlanır. Baltık Denizi’ne batıdan girişi sağlayan Danimarka, Orta Avrupa ile İskandinavya arasında bir köprü niteliğindedir. Jylland Yarımadası, Almanya sınırından kuzeye doğru Norveç kıyılarına uzanırken; takımadalar, batıda Jylland’dan doğuda İsveç kıyılarına kadar uzanır.

Yüzey Şekilleri; Kuzey Avrupa’ daki büyük düzlüğün uzantısı olan ülke toprakları, fazla engebeli değildir. Ortalama yüksekliğin deniz düzeyinden 30 m olduğu Danimarka’da en yüksek nokta Jylland’ın doğusundaki Yding Skovhoj’dur (173 m). Yüzey şekilleri, genellikle dördüncü zamanda oluşmuştur. Dördüncü zaman buzullarının taşıdığı kaim çökeltilerin örttüğü toprakaltı tabakaları, ikinci zamanın sonundan kalma tebeşir, kumtaşı gibi tortul topraklar ve üçüncü zamandan kalma, marn, kil, kum gibi çökeltilerden oluşur. Buzların erimesinden sonra üç boğaz ortaya çıkmıştır: Fyn ve Sjaclland arasındaki Büyük Belt; Sjalland ve Fyn arasındaki Küçük Belt; Baltık ve Kuzey denizlerini birleştirerek bugünkü Danimarka’yı İskandinavya’dan ayıran Skagerrâk, Kattegat ve Oresund.

Jylland Yarımadası’nın doğu ve batı kesimleri birbirinden oldukça farklıdır. Doğuda dar göl vadileri, ovalar ve alçak tepelerle küçük doğal limanlar; batıda kumsallarla kum tepecikleri ve lagünlerin oluşturduğu girinti ve çıkıntılar yer alır. Yarımadanın güneybatı kıyıları bataklık, orta kesimleri düzlüktür. Takımadaların en büyükleri Sjaelland, Lolland ve Fyn’dır. Deniz düzeyinin altındaki ovalardan ve alçak tepelerden oluşan adaların büyük bölümü, buzulların dibinde buzulların oluşturduğu killi topraklarla örtülüdür. 7.400 km uzunluğundaki kryı şeridinde yer alan tek önemli liman Esbjerg’ dir. Ülkenin en uzun ırmağı olan Gudena (160 km), Jylland’ın kuzeyini aştıktan sonra doğuya doğru yönelerek, Randero Fiyortu’nda Kattegat’a ulaşır.

İklim; Nemli bir yapısı bulunan ülkede, Batı Avrupa’nın okyanus etkileriyle, Orta ve Doğu Avrupa’nın kar etkileri arasında kalan bir geçiş iklimi görülür. Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi’nden esen fırtınalar iklimi sertleştirirken, Gulf Stream, kışın havanın yumuşamasını sağlar. Baltık Denizi, yüksek basıncın etkisiyle kış ayları soğuk geçerken, yine uzun süreli yüksek basınç, batıdan esen rüzgârları engellediğinden yazın sıcaklık artar. Yıl boyunca ortalama sıcaklık 0°-16°C arasında değişir. Ülkenin batı bölgeleri daha nemli, doğu bölgeleri ise daha kuraktır. Yıllık yağış dağılımı genellikle dengelidir. Ancak, ağustos-ekim ayları daha yağışlıdır (yıllık ortalama yağış tutarı 675 mm, en yağışlı kesim Jylland’ın güneybatısı 80 mm).

Advertisement

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Ülke topraklarının % 10’u ormanlarla kaplıdır. 19. yüzyılda çıkarılan bir yasayla, yitirilen ormanlık alanları yeniden kazanmak için ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır. Günümüzde, kayın, meşe, sarıçam, Norveç ladini, akçam, karaçam, dağ çamı, douglas çamı gibi türler sık görülür. Süpürgeotu, elimotu, ülkenin özgün bitkileridir. Yabani hayvanların çoğu buzul çağından sonra göç etmiştir. Pek çok geyik türü, tilki, yabani tavşan, tavşan, porsuk, sincap, zerdeva, orman sıçanı, sukuşu, leylek vb Orta Avrupa canlıları yaşar. Ülke suları, yılanbalığı, istiridye, ıstakoz, karides, midye, ringa, pisibalığı, morina vb deniz canlıları yönünden zengindir.

Ekonomisi;
Tarım; Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 70’i tarımsal amaçla kullanılan Danimarka’da, verim oldukça yüksektir. 2.5 milyon ton buğday, 4.3 milyon ton arpa ve 1.1 milyon tonluk patatestir. Ayrıca yılda 11 milyon ton şekerpancarı ve az miktarda yulaf üretilir.
Hayvancılık; 2.4 milyon baş sığır ve 9.3 milyon domuzun yanı sıra, kümes hayvancılığı (tavuk, horoz, hindi) ve yumurtacılık önemlidir. Yılda 1.2 milyon ton domuz eti, 255 bin ton sığır eti ve 5.2 milyon ton süt üretilir. 100 bin ton tereyağ ve 275 bin ton peynir elde edilir. 3.5 milyon ton balık üretiminin % 99’u Atlas Okyanusu’nda, % l’i ise iç sularda yapılır.
Doğal Kaynaklar; Enerji açığını kapatmak için Kuzey Denizi’nde başlatılan petrol üretimi, 1988’de 4.6 milyon ulaştı. Ayrıca, yılda 400 milyar m3 doğal gaz üretilir. Tuz, kireçtaşı öteki başlıca doğal kaynaklardır.


Leave A Reply