Dans Çeşitleri ve İsimleri, Tüm Dünyadan Önemli Dansların Tanıtımları

0
Advertisement

Eskiden yapılan danslar nelerdir? Eski ve yeni danslar, dans çeşitleri, isimleri ve açıklamaları, tanıtımları hakkında bilgi.

Dans Çeşitleri

Birçok eski danslar vardır ki, bugün ancak adı işitilir. Bu arada, birçok müzik parçaları bu adlarla anılır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

polka

Kaynak: commons.wikimedia.org

Polka
 • Polka. — 19. yüzyılın ortalarına doğru Bohemya’dan dünyaya yayılan hareketli bir danstır. Çağımızın danslarına az çok benzer. Polkamazurka, yani dansın başka bir çeşididir. Her iki dans da bugün bile zaman zaman oynanır.
 • Gavo. — Bu da 17. yüzyıl sonlarına doğru moda olan bir danstır. Menüe gibi ince, hafif hareketli bir danstır. Salonlarda saraylarda oynanırdı.
 • Mertüe. — 17. yüzyılda Fransa’dan yayılan, ince, kibar, hafif hareketli bir danstır. Saraylarda, konaklarda oynanırdı. Vals moda oluncaya kadar Avrupa’da en çok yapılan danstı.
 • Kadril. — Toplu halde çiftler tarafından oynanan beş figürlü bir danstır. Eskiden büyük balolarda daima yapılırdı. Bugün de bazı danslı toplantılarda eğlenmek için oynanır.
 • Mazurka. — Polonyalıların milli dansıdır. Salonlara da yayılmış, 19. yüzyılda moda olmuştur.
 • Jig. — Fransa’dan 17. yüzyılda yayılan bir salon ve halk dansıdır. Ağır ölçülüdür. Aynı ölçüde olan bure dansı da 17. yüzyılda, Fransa ve İspanya’dan yayılmıştır.
 • Vals. — Dansların kiralı olan valsin vatanı Avusturya’dır. Her ülkeye yayılan bu dans, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada salgın halindeydi. «Viyana Valsi»nin hem hareketleri, hem müziği çok canlı, gösterişlidir.
 • Vals, bugün de unutulmuş değildir. Ancak, müziğinin güçlüğü, figürleri, çiftler için büyük salonları gerektirmesi yüzünden yalnız balolarda yapılır. Resmi balolarda açış dansı, genel olarak, valstir. Birçok ünlü bestecilerin yazdığı valsler, bu dansı ölmez hale getirmiştir.
 • Günümüzün dansları, müziği, hareketleri bakımından geçen yüzyılların danslarından çok daha hareketlidir. Buna, caz müziğinin Afrika ve Güney Amerika yerli havalarından gelmesi sebep olmuştur. Ayrıca, geçen zaman içinde zevklerin de değiştiğini göz önüne almalıyız.
tango

Kaynak: pixabay.com

Tango
 • Tango. — Bir İspanyol – Güney Amerika dansıdır. I. Dünya Savaşı’ ndan sonra ortaya yayılan dans, yıllarca unutulmamıştır. Kıvrak, ölçülü hareketli olan tango, bugün de orkestraların programlarında sık sık yer alır, valsle birlikte klâsik danslardan sayılır.
 • Fokstrot. — Bu da Birinci Dünya Savaşı sırasında cazın gelişmesiyle ortaya çıkan bir danstır. Fokstrotun benzeri olan Blakbottom, Uanstep gibi danslar, onun kadar uzun ömürlü olmamış, unutulmuştur. Fokstrot bugün de çok yapılır. Yalnız, gerek müziği, gerek hareketleri biraz değişmiştir. Bu dansın hafifine slo adı da verilir. Çok sevilen, romantik bir danstır. Aynı gruba giren bluz dansı da çok ağır hareketli, müziği cazcılar arasında önem kazanmış bir danstır.
 • Rumba. — Güney Amerika’ya özgü bir danstır, bugün bütün dünyada oynanır. Rumbanın figürleri, fokstrottan daha çoktur. Bir ara bazı yeni dansların çıkması üzerine unutulan rumba, bugün yeniden dans orkestralarının programlarında önemli yer almıştır.
samba

Kaynak: pixabay.com

Samba
 • Samba. — Daha çok İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya yayılan bu Güney Amerika dansı, rumbaya benzer, figürleri biraz değişiktir.
 • Mambo. — Bu da sambanın ikiz kardeşidir. Değişik figürleri vardır. Samba yapanlar, mamboyu da kolaylıkla yapabilirler. Bugün az çok unutulan danslar arasındadır.
 • Jitterbug. — Çok hareketli, müziği coşturucu bir Amerikan dansıdır. Daha çok gençlerin yaptığı bu dans, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda gözdeydi. Bugün unutulmuştur.
 • Çarliston. — I. Dünya Savaşı’ndan sonra birden yayılan bu dans, caz orkestralarının başarıya ulaşması ile önem kazanmıştır. Amerika’dan bütün dünyaya yayılan çarlistonun ömrü de pek uzun olmamıştır. Bugün unutulan danslar arasındadır.
 • Tuist. — Jitterbug’un çağımızda değişik olarak çıkan bir çeşididir. Amerika’dan dünyaya yayılan tuist çok hareketli, hızlı müzikli, yorucu bir danstır. Bu yüzden ancak zıplayıp sıçrama kendilerine yaraşan gençlere yakışır bir danstır.
 • Madison. — Yeni çıkan Amerikan danslarından biridir; ancak, danslı toplantılarda yapılan bir oyun olmaktan ileri gidememiştir. Madison dansının parçaları da çok değildir.
çaça

Kaynak: commons.wikimedia.org

Çaça
 • Çaça. — Rumba gibi Güney Amerika’dan ortaya yayılan bu dans, değişik figürleri, bestelerinin bolluğu ile çok çabuk yayılıp tutulmuştur. Bugün her dans orkestrasının programının başında çaça yer alır. Salonlarda, gece kulüplerinde en çok çalman dans havaları arasında rumba ile fokstrot gibi çaça da başta gelir. Çaçanın değişik figürleri vardır. Son yapılan çaçalarda, hareketler daha ağırdır.
 • Kalipso. — Bir Güney Amerika dansıdır. Bugün müziğinden başka dansı unutulmuş gibidir.
 • Raspa. — Sıçramalı bir Güney Amerika dansıdır. Çiftler tarafından el tutuşmadan karşılıklı oynanır.
 • Merenge. — Ağır ölçülü, rumba cinsinden bir Güney Amerika dansıdır. Bugün pek az yapılmaktadır.
 • Rock n Roll. — Amerika’dan ortaya yayılan, gençler arasında çok tutulan bir danstır. Hareketli, kıvrılmalı, sarsılmalı bir danstır.
 • Lokomosyon. — Fantezi kabilinden yeni bir danstır. Bugün oldukça çok yapılmaktadır.
 • Haligali. — Son danslardan biridir, salonlarda az yapılır.

Tango ile rumbadan başka bütün Güney Amerika danslarında çiftler birbirlerine sarılarak dansetmezler.


Yorum yapılmamış

 1. Mükemmel bilgilere ulaşmak için gerçekten güzel bir site.Emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederim…Saygılarla

Leave A Reply