Darwin’in Evrim Teorisi Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Hikayesi Nasıldır?

0
Advertisement

Dünyanın en ünlü ve en çok tartışma yaşanan teorisi olan Evrim teorisi hakkında kısaca bilgiler. Charles Darwin’in Evrim Teorisi hakkında genel ve temel bilgiler.

Evrim Teorisi

EVRİM TEORİSİ ünlü bilgin Charles Darwin tarafından geliştirildiği için «Darvinizm» adı ile de anılır. Evrim teorisi, yeryüzündeki canlı yaratıkların devamlı bir değişme halinde olduklarını örneklerle anlatır. Darwin çalışmaları sırasında, bitki ve hayvanların süratle çoğaldığı, dünyamızın bunları barındırmaya kâfi gelmediği sonucuna varmıştı.

Darwin’e göre, yeryüzündeki canlı yaratıklar, var olmak, yaşamak için aralarında boyuna savaşırlar, Var olmaya lâyık görülenler, şartlara uyanlar hayatta kalır. Aynı türden hayvan ve bitkilerde eş birtakım özellikler vardır, var olma, yaşama savaşı için lüzumlu olan bu özellikler nesilden nesile geçer.

Darwin’in «Natural Selection» (Doğal Seleksiyon) veya «Survival of the Fittest» (En uygun olanın kalışı) teorisinin esası budur. Doğa, çevresinde yaşamaya elverişli olan bitki ve hayvanları kendiliğinden seçip yaşatır, geri kalanlar ya yok olur, ya da başka türler meydana getirir.

Evrim teorisi, başlangıçta, yanlış anlaşılmış, Darwin’in insanların maymundan geldiklerini ileri sürdüğü sanılmıştı Halbuki Darwin insanların ilk dedelerinin dört ayaklı, kuyruklu, uzun tüylü bir yaratık olduğunu söylemişti.

Advertisement

İnsanların bugünki biçimlerini maymundan alıp almadıkları, uzun tartışmalara konu olmuştur. Bugün de evrim teorisi kabul edilmekle beraber, bazı eleştirişlere de uğramaktadır.

DARWİN VE BÖCEKLER

Darwin, Cambridge Üniversitesine devam ederken, kendini derslerle pek fazla yormuyor, ancak imtihanlarda geçecek kadar not almaya bakıyordu. Boş vakitlerini de avlanmakla, ata binmekle, böcek toplamakla geçiriyordu. Darwin, o kaygısız günlerinden bahsederken şöyle diyor:

«Cambridge’deyken, böcek toplamak kadar bana zevk veren bir şey yoktu. Böcekleri sırf eğlenmek için topladığımı itiraf etmeliyim. Yoksa, topladığım hayvanların üzerinde inceleme falan yapmıyordum. Merakım, sadece, böcekleri toplayıp onlara aklıma estiği gibi adlar takmaktı.

Evrim

Bir gün, kırlarda gene böcek avcılığına çıkmıştım, birden gözüme iki tane harikulade böcek ilişti, O güne kadar bu böcekler gibisini hiç görmemiştim. Hemen iki elimi uzatıp böcekleri yakaladım. Avuçlarımı sımsıkı kapamıştım. Derken, bir üçüncü böceğe daha rastlamayayım mı? Bu da çok değişik bir böcekti. Onu gözden çıkarmaya razı olamazdım. Fakat ellerim de doluydu. Çarnaçar, böceğin üzerine doğru eğilip hayvanı ağzıma aldım. Böcek zehirliymiş. Dilimi fena halde yakmıştı. Heyecanla böceği dışarı tükürürken elimdeki böcekleri de, farkına varmadan, atmışım. Böylece, bir böcek derken üç böceği de kaybetmiş oldum. Bu olay aklıma geldikçe hâlâ o gün karşıma üç nadide böcek birden çıkaran tesadüfe kızar dururum.»

Advertisement


Leave A Reply