Dava Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Dava ne anlama gelir? Dava kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
2. Sav
“Erkekler, davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir.” – H. C. Yalçın
3. Sorun
“O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz.” – Y. K. Beyatlı
4. Ülkü
“Ankara’nın bırakılışını Türkiye’nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı.” – T. Buğra
5. Sevgili
hukuksal korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurmak
“Dayak yiyen kadın kimi kime dava edecek?” – A. Gündüz
1. hukuk açılan davada haklı veya suçsuz bulunmak
“Davayı kazanamazlar, kanunlar kiracıdan yana.” – A. Kulin
2. bir konuda olumlu sonuca ulaşmak
3. ülküsü gerçekleşmek
açılan davayı incelemek, araştırmak ve sonuçlandırmak
“Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” – Anayasa
açılan davaları incelemek ve sonuca bağlamak
“Danıştay, davaları görmek … ve kanunlarla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.” – Anayasa
sürekli olarak bir konuyu savunmak veya gündemde tutmak
“Bütün edebiyatım, Tanin gazetesinin cumartesi sayılarında garpçılık davasını gütmekle geçiyor.” – F. R. Atay
1. hukuk açılan davada haksız veya suçlu bulunmak
2. bir konuda çabası boşa gitmek, olumlu sonuç alamamak
3. ülküsü gerçekleşmemek
Bir ülkü uğrunda sürekli çalışan kimse
Ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalar
Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin dik kenarların kareleri toplamına eşit olduğunu kanıtlayan teorem
1. isim, hukuk Namusuna dokunulan kişinin açtığı dava
2. Korkak ve karakteri zayıf kişilerin sapıkça hayat anlayışlarına göre bir kadının yanlış yapması sonucu şiddete başvurulup insani değerlerin dışına çıkılması. Bazı durumlarda bu ailece yaşanan psikolojik bir travmaya dönüşür.
Aynı ülküyü benimseyenlerden her biri
Kamu davası
İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan dava
Tazminat davası
Manevi zarar ve ziyanın ödenmesini kapsayan şahsi dava, manevi tazminat, ödence davası
Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası
“Polis şikâyetçi olunca savcı otomatik olarak harekete geçer, kamu davası açılır.” – Ç. Altan
Her şeyi kendi düşüncesine uydurmak ve her şeyde söz sahibi olmak çabası
Dava açılırken ödenen ücret ile avukatlık giderleri, yargılama gideri, mahkeme masrafı
Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı
“Büyük hanın altında sıra kahveler vardır ya; her birinde laakal iki, üç dava vekiline tesadüf edilir.” – R. N. Güntekin
Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava
Geçmişte iki aile arasında cinayetten, kan akmış olmaktan veya başka bir nedenden oluşmuş düşmanlık
“Hemen her gün toprak yüzünden, kan davası yüzünden ocaklar sönmektedir.” – F. Otyam

Leave A Reply