Değirmen İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

1

İçinde değirmen kelimesi geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Değirmen hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları

Değirmen İle İlgili Atasözleri - Deyimler ve Anlamları

Değirmen İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • “alt değirmen güçlü akar”
  kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur.
 • “dağ başına harman yapma, savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için”
  yapacağın iyi bir işi, sonunu hesaplamadan yapma.
 • “değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan”
  karı koca gibi, iş ortağı gibi birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır.
 • “değirmen taşının altından diri çıkar”
  en ağır şartlarda bütün güçlükleri yener.
 • “değirmenden gelenden poğaça umarlar”
  başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir.
 • “değirmene gelen nöbet bekler”
  bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir.
 • “değirmenin suyu nereden geliyor?”
  bu işin masrafını karşılayacak para nasıl kazanılıyor.
 • “devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen”
  en büyük mutluluk ve zenginlik, çocuk sahibi olmak; en gerekli mal, tahıl; en değerli mülk, değirmendir.
 • “el el ile, değirmen yel ile”
  insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.
 • “el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır”
  başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır.
 • “herkesin bir derdi var, değirmencininki su”
  herkesin kendi yaşayışı ile ilgili bir derdi vardır, bir kişinin derdi ötekininkine benzemez.
 • “mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer”
  cömert olmayan, iyilik yapmaktan hoşlanmayan biri, içinde yaşadığı toplum için bir değer taşımaz.
 • “sen bilirsin deyince (değirmende) kavga olmaz”
  bir konu üzerindeki görüşme sırasında uysallık gösterir, karşınızdakinin dediğini kabul ederseniz anlaşmazlık çıkmaz.
 • “taşıma su ile değirmen dönmez”
  işi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.
Değirmen İki Taştan Muhabbet İki Baştan:

ANAFİKİR : Birlikte yapılan işlerin yürümesi, karşılıklı sevgi ve saygıya bağlıdır. Kişi tek başına her şeyi yapamaz. Başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Bir başkasıyla yaşamak, birlikte iş kurmak hep bu ihtiyaçlardan doğmuştur. Birlikte iş yapmaya, birlikte yaşamaya karar verenlerin, birliği sürdürmek için çabalamaları gerekir. Çabaların başarıya ulaşması da kişilerin her şeyden önce birbirlerini sevmelerine sonra da birbirlerini saymalarına bağlıdır. Sevgi ve saygı karşılıklı olmalıdır. Karşılıklı olmayan sevgi ve saygı ortamında birlikteliğin sürmesi düşünülemez.

DEYİMLER

 • “tepesinde değirmen çevirmek”
  tepesinde havan dövmek.
 • “suyu kesilmiş değirmene dönmek”
  işlemez, yararsız duruma gelmek.
 • “sakalı değirmende ağartmak”
  yıllar pek çok deneyim kazandırmış olmak.
 • “saçı (saçları) değirmende ağartmamak”
  deneyimli olmak: Bu saçları değirmende ağartmadık, siz birbirinize âşıksınız sanırım -O. Aysu.
 • “(birinin) başında değirmen çevirmek”
  gürültü ile tedirgin etmek.

1 Yorum

Leave A Reply