Deli Hüseyin Paşa Kimdir? Biyografisi ve Dönemi Olayları Nelerdir?

0
Advertisement

Deli Hüseyin Paşa kimdir? Osmanlı kaptanı deryası Deli Hüseyin Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar, başarıları hakkında bilgi.

Deli Hüseyin Paşa; (d. Yenişehir, Bursa -ö. 29 Aralık 1658, İstanbul), Osmanlı kaptanı deryasıdır. Girit’te Osmanlı yönetimini yerleştirmek için çalışmıştır.

Deli Hüseyin Paşa'ya Sadrazamlık Yolunu Açan İran Şahının Yayı

Deli Hüseyin Paşa’ya Sadrazamlık Yolunu Açan İran Şahının Yayı

Enderundan yetişti. Zülüflü baltacı, daha sonra imrahor oldu. 1634’te vezir rütbesiyle kaptanı deryalığa getirildi. Revan (Erivan) Seferi’nde (1635) gösterdiği başarı üzerine Mısır beylerbeyliğine atandı. Ama yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 1638’de görevinden alındı ve mallarına el kondu. IV. Murad’ın Bağdat Seferi (1638) sırasında Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Seferden sonra kubbe veziri, 1639’da da sadaret kaymakamı oldu. 1640’ta ikinci kez getirildiği kaptanıderyalığı sırasında, Karadeniz’de ticareti engelleyen Kazak korsanlarını yenilgiye uğrattı. Sefer dönüşü görevden alınarak Özi muhafızlığına getirildi.

1641’de Azak Kalesi’ni kuşattı. Ama kaptanıderya Siyavuş Paşa ile anlaşmazlığa düşmesi ve beklediği yardımın zamanında ulaşmaması nedeniyle başarılı olamadı. 1642’de Bosna, 1643’te Bağdat, 1644’te de Budin beylerbeyliği yaptı. 1645’te ikinci vezir rütbesiyle Girit’te yeni ele geçirilen Hanya’nın korunmasıyla görevlendirildi. Semin Mehmed Paşa’nın ölümü üzerine 1646’da Girit serdarlığına atandı. Aynı yıl Resmo’yu aldı; ardından Kandiye’yi iki kez (1647-48) kuşattıysa da bir sonuç elde edemedi.

1656’da sadrazamlığa atandı; ama daha bu haberi alamadan Çınar Olayı olarak bilinen yeniçeri ayaklanması patlak verdi ve sadrazamlığa ayaklanmada rolü olan Zurnazen Mustafa Paşa getirildi. Hüseyin Paşa, Girit’ teki askerlere gönderilen parayı, uygun yerde kullanmamak ve Kandiye’nin alınmasını uzatmakla suçlanarak serdarlıktan alındı ve Temmuz 1658’de üçüncü kez kaptanıderyalığa getirildi. Aralıkta Rumeli beylerbeyi oldu. Kısa bir süre sonra halktan usulsüz vergi topladığı gerekçesiyle görevden alınarak Yedikule zindanına hapsedildi, iki gün sonra da öldürüldü. Öldürülmesinde, onu kendisine güçlü bir rakip olarak gören Köprülü Mehmed Paşa’nın da büyük etkisi olmuştu.

Advertisement

Leave A Reply