Deli İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Deli Geçen

0

İçinde deli kelimesi geçen, deliler ile ilgili deyimler nelerdir? Bu deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Deli deyimleri ve açıklamaları.

Deli İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Deli İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • *** adı deliye çıkmak
  deli olmadığı hâlde deli olarak tanınmak: “Böyle bir şey yazmaya kalkarsam adım deliye çıkacak.” -R. N. Güntekin.
 • *** ağzı açık ayran delisi (budalası)
  1) yeni gördüğü her şeye şaşkınlıkla bakan; 2) saf, bön.
 • *** (bir şey için veya bir şeye) deli olmak
  tkz. 1) çok sevmek: Deli oluyordu çocuklara, onlarsız edemiyordu. 2) çok sinirlenmek; 3) delirmek.
 • *** (bir şeyin) delisi (olmak)
  bir şeye aşırı derecede düşkün (olmak): Oyun delisi.
 • *** (biri, birine) deli divane âşık olmak
  aşırı derecede sevmek: “Bütün yaratıklar birbirlerine deli divane âşık oldular.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • *** (biri, birine) deli divane olmak
  aşırı derecede ilgi göstermek.
*** deli bayrağı açmak
şaka âşık olmak.
 • *** deli çıkmak
  1) çıldırmak; 2) mec. çok sinirlenmek.
 • *** deli dana (danalar) gibi dönmek
  ne yapacağını bilemeyerek şaşkınca davranmak.
 • *** deli etmek
  1) çılgına çevirmek: “Muhtarın maksadı bizi meraktan deli etmek.” -M. İzgü. 2) sinirlendirmek; 3) sağlıklı düşünemeyecek duruma getirmek.
 • *** deli gibi
  deliye yaraşır davranışta, delicesine: “Bizimkinin kıza deli gibi âşık olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyor.” -A. Ümit.
 • *** deli kızın çeyizi gibi
  bir arada sergilenen ve birbirine yakışmayan (eşya).
 • *** deli olmak işten değil
  densiz davranışlar, güç durumlar veya duyulan öfke karşısında düşülen çaresizliği anlatan bir söz.
 • *** deli pösteki sayar gibi
  çok karışık, çok ayrıntılı, sıkıcı bir işle uğraşma.
 • *** deli Raziye gibi
  delice davranışlarda bulunan (kız veya kadın).
 • *** deli saraylı gibi
  acayip biçimde giyinen, takıp takıştıran (kimse): “Teğmenin, teyzem dediği, altmışlık, altmış beşlik, suratı hâlâ düzgünlü, kirpikleri hâlâ sürmeli, deli saraylı gibi bir kadıncağızmış.” -H. Taner.
 • *** deliliğe vurmak
  kendini deli gibi göstermek.
 • *** deliliği tutmak
  delice davranmak.
 • *** delinin eline değnek vermek
  kötülük yapabilecek bir kimsenin davranışlarını kolaylaştırmak.
 • *** deliye dönmek
  1) çok sevinmek: “Haber aldığı gün âdeta deliye dönmüş.” -H. F. Ozansoy. 2) çok üzülmek: “En bildiği derste bile kopya çeker, çekmezse hasta olur, deliye döner.” -H. Taner. 3) çok kızmak: “Patronun deliye döndüğünden habersizce geldi, elindeki şemsiyeye yapıştı.” -R. Ilgaz.
 • *** ne oldum delisi olmak
  ummadığı bir duruma ulaşan kimse çok şımarmak.
 • *** öfkeden deliye dönmek
  fazla sinirlenmek: “Torununu gizlice tavan arasında saklamakta olduğunu öğrendiğinde öfkeden deliye dönmüştü.” -A. Kulin.

Leave A Reply