Delphi Antik Kenti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Yunanistan’da yer alan antik Delphi (Delphoi) antik kenti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

delphi

DELPHOİ (DELPHİ, DELFİ, DELFOİ), Eski Yunanistan’da Phokis Bölgesi’nde kent. Parnossos Dağı’nın güneybatısında yer alır. Eski Yunan’da kutsal bir alan ve ünlü bir kehanet ocağıydı.

Delphoi kâhininin Yunanlıların politika, din ve kültür tarihinde önemli bir yeri vardı. Bu kâhin, eski töreleri düzeltip dinsel yaşamı düzene soktu, ülkenin eski tanrılarıyla yeni tanrılarını birleştirdi. Delphoi kâhininin ünü İÖ 7. yüzyılda Yunanistan sınırlarını aşarak Anadolu’ya kadar uzandı. İÖ 546’da ünlü Apollon Tapınağı yanınca tüm kent devletçikleri bu tapınağın yeniden yapılması için Delphoi’ye yardım ettiler.

Delphoi’nin en önemli yapıları Apollon Tapınağı ve hazine binalarıdır. Hazine yapıları Tanrı’ya ait çeşitli adak eşyalarının saklandığı yerlerdir. Apollon Tapınağı İÖ 6. yüzyılın son yarısına tarihlendi-rilir. Burada bulunan eski tapınak, bir yangında yıkıldıktan sonra, tüm Yunan dünyasından toplanılan paralarla yeniden yaptırıldı. Batıdaki kireçtaşı, doğudaki mermer alınlıklardan çeşitli heykel parçaları günümüze kadar gelmiştir. Bu tapınak da İÖ 4. yüzyılda bir yer sarsıntısı sonucu yıkılınca yerine aynı yüzyılda günümüzde de ayakta duran yeni bir tapınak yapıldı. Bu tapınak 6×15 sütunlu olup pronaos ve opisthodomosunda 2 sütunu vardır. İçindeki 8 sütunlu 3 nefe ayrılmış olan sellasının bir yanında 6 sütun olup buraya rahiplerin geleceği bildirmek için kullandıkları sanılan bir oda yapıldı. Delphoi’de ayrıca, Athena Tapınağı, gymnasion, tiyatro ve agora kalıntıları vardır.

Advertisement

Leave A Reply