Delphi Tapınağı Hakkında Bilgi

0

Delphi Tapınağı nerededir? Delphi Tapınağı’nın tarihi, özellikleri, hakkında bilgi.

Delphi Tapınağı

Delphi Tapınağı

Delphi; Yunanistan’da Korent körfezinin kuzey kıyısıyla Parnassus Dağı arasında kutsal bilinen küçük bir kasabadır. Milattan önceki çağlarda burası şiir ve müzik tanrısı Apollon’un tapınağı sayılırdı. Eski Yunanlıların inanışlarına göre, Delphi yeryüzünün tam ortasıydı. Burada Apollon kullarına cennetin nimetlerini sunardı.

Apollon, aynı zamanda gelecekten haber veren bir tanrıydı. Onun için buraya akıl sormaya gelenler de çok olurdu. Yapılacak bazı işler için Tanrı Apollon’un fikrini almak isteyenler Delphi tapınağında aradıklarını bulacaklarına inanmışlardı. Dört yılda bir Delphi’de dini şenlikler de yapılırdı. Delphi’ye hediyeyle gelmek adet olmuştu. Zamanla, burada çok büyük bir servet birikti. Yunanlılar devlet işlerinde önemli bir karara varacakları zaman, Delphi Tapınağı’nda Apollon’a akıl sormadan harekete geçmezlerdi. Krallar da, halk da varlarını yoklarını Delphi’ye getiriyorlardı. Burada birçok heykeller de vardı. Roma İmparatoru Neron heykellerin 500 kadarını kaldırttığı halde geride 3000 den fazla heykel kalmıştı.

Yapılan kazılarda, Delphi Tapınağı’nın yıkıntıları, daha birçok güzel bina kalıntıları, heykeller, tarihi değeri çk büyük eşya ve belgeler bulunmuştur.


Leave A Reply