Demir İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Demir Konulu

0
Advertisement

İçinde demir kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Demir ile ilgili atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları.

Demir İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Demir İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “demir ıslanmaz, deli uslanmaz” her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.
 • “demir nemden, insan gamdan çürür” nem demiri nasıl paslandırıp çürütürse gam da insanı öylece yıpratır.
 • “demir tavında dövülür” her iş zamanında ve uygun durumda yapılır.
 • “işleyen demir pas tutmaz (ışıldar)” tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.
 • “yiğidin sözü, demirin kertiği” mert adamın ağzından çıkan söz demire kazınmış çentik gibi kalıcı olur; dediğini yapar, sözünden dönmez.
İşleyen Demir Pas Tutmaz:

ANAFİKİR : Çalışanın iş yapma yeteneği sürekli artar.

İnsanın geçimini sağlayacak parayı elde etmek için çalışması gerekir. Kimi beden gücünü kullanarak çalışır, kimi de zihin çalışması yaparak. Çalışanlar çalışmayanlara göre daha sağlıklı olurlar. Çünkü çalışan organlar yorulunca dinlenme ihtiyacı duyar. Dinlenince de hem gelişir hem de daha iyi çalışmak için yeni bir güç toplar. Oysa çalışmayanın dinlenmeye de ihtiyacı olmayacak, organları veya zihni çalışıp yorulmadığı için kendilerini yenileyemeyecek, öyle olunca da kısa bir sürede körelmeye, iş yapamaz duruma gelmeye yüz tutacak.

Demir İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Demir İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • “(birini) demire vurmak”
  birini demir zincirle bağlamak.
 • “demir almak”
  1) gemi yola çıkmak için çıpasını denizden çekmek, gitmeye hazırlanmak: Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan -Y. K. Beyatlı. 2) mec. ölmek, çekip gitmek.
 • “demir atmak”
  1) gemi çıpasını denize salmak: Açıkta demir atmış kotrayı görüyor musun? -F. R. Atay. 2) mec. bir kimse bir yerde uzun süre kalmak.
 • “demir gibi”
  1) çok sağlam: Ben akide yemedim, gönlümde yumuşaklık yok, midem demir gibi. -H. R. Gürpınar. 2) çok güçlü, çok kuvvetli: Demir gibi kolları vardı. -S. F. Abasıyanık.
 • “demir taramak”
  gemi rüzgâr veya akıntı yüzünden çıpasını sürümek.
 • “demir üzerinde”
  demirini almış ve kalkmaya hazır (gemi).
 • “demirbaştan düşmek”
  demirbaş listesinden çıkarmak, kaydını silmek.
 • “yer bakır gök demir kesilmek”
  tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek: Yer bakır gök demir kesilmiş, günlerden beri deniz karış karış aranmış, balık yoktur. -S. F. Abasıyanık.
 • ” yer demir gök bakır”
  1) çorak ve sıcak bir yeri niteler; 2) mec. şartların zor, imkânların kısıtlı olduğu durumlarda söylenen bir söz; 3) mec. hiçbir yardım ve umut olmadığında kullanılan bir söz.


Leave A Reply