Demokrasi Nedir? Demokrasiniin Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Demokrasi ne demektir? Demokrasinin özellikleri nelerdir, çeşitleri, uygulanması hakkında ansiklopedik bilgi.

Demokrasi

Demokrasi; halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi. Yunanca demos (halk) ve kratos (yönetim) sözcüklerinden türemiştir. Halkın kendisini yönetmesi olarak bilinen bu siyasal biçimde hükümetin önemli kararları ya da bu kararları belirleyen yeğlemeler, doğrudan ya da dolaylı olarak, yönetilen yetişkin çoğunluğun özgür onayına dayanır.

Demokrasi devlete, bireylerin gelişimini en yüksek düzeyde gerçekleştirebilmek için gerekli olanakların yaratılması görevini yükler. Her bireye, belirli bir düzende en yüksek düzeyde özgürlük sağlanması da demokrasinin temel özelliklerindendir. Demokrasi düzeninde tüm insanların eşit oldukları, eşit hak ve yükümlülüklere sahip oldukları düşünülür. Öte yandan, bireylerin, özgürlükleri kötüye kullanma yerine, topluma yararlı alanlara yönlendirmeleri demokrasilerin vazgeçilmez ilkelerindendir.

Sosyal Demokrasi

Advertisement

Demokrasinin temel özelliklerinden birisi de yönetilenlerin (seçmenlerin), kendilerini temsil edenleri seçerken özgürce karar verebilmeleridir. Demokraside neyin nasıl olacağı, halkın çoğunluğunun görüşü doğrultusunda belirlenir. Demokrasi, toplumun, çoğunluğun iradesine göre yönetilmesi olmakla birlikte bu, azınlıkta kalanların haklarını gözardı etmek anlamını taşımaz. Bir başka deyişle, gerçek anlamda bir demokrasi için çoğunluğun egemenliği gerekli koşulsa da yeterli değildir.

Demokrasilerde azınlık haklarının da kesinlikle korunması gerekir.

Çünkü demokrasilerde azınlık kesimleri bir süre sonra çoğunluk olabilir. Bir başka deyişle, çoğunluk durumunu yitiren yönetimden düşerken, çoğunluk durumuna gelen eski azınlığa yönetim yolu açılabilir. Bu durumda yönetimde olan çoğunluğun, azınlıkların yönetime gelebilmeleri için sağlanması gerekli düşünce, basın, toplanma vb özgürlüklerini taşıması da önem kazanır. Ancak demokrasinin temel özellikleri olarak sıralanan tüm bu nitelikleri tam anlamıyla bünyesinde toplayan somut bir örnek bulmak yine de kolay değildir. Bu temel özellikler, bir anlamda Weberei bir “ideal tip” niteliği taşır. Gerçek dünyadaki demokrasi uygulamalarında bu koşulların bir bölümü gerçekleşebilmekte, demokrasiler bu “ideal tip”e yaklaştıkları oranda gelişmiş sayılmaktadır.

Demokrasi İle İlgili Sözler

Bir demokrasinin iyi işleyebilmesi, temel koşulların gerçekleşme olanağı bulabilmesi, o ülkenin toplumsallaşma ve eğitim düzeyiyle yakından ilgilidir. Çünkü demokrasinin gereklerinden biri; yöneticilerin halkı toplum sorunları konusunda aydınlatması olup bu da halkın eğitim düzeyiyle yakından ilişkilidir. Bir başka deyişle, bu konuda yalnızca yöneticiler değil, halk da sorumludur.

Advertisement

Kendisine aktarılan sorunları anlayamayan, anlatamayanları sezerek bunlara ilişkin isteklerini dile getiremeyen bir toplumda, demokrasinin bu yönünün tam anlamıyla gelişmesi zordur. Buna bağlı olarak yurttaşların toplumsal etkinliklere katılmaları açısından da eğitim önem kazanır. Demokrasilerde halkın etkin biçimde yer aldığı yerel yönetimlerin, derneklerin, çeşitli gönüllü kuruluşların yeri çok önemlidir. Demokrasi bir politik yönetim biçimi, bir davranış biçimi, bir ahlak anlayışıdır. Demokrasinin bir toplumda tüm temel özellikleriyle işlerlik kazanabilmesi için bu yönleriyle de kök salmış olması gerekir.


Leave A Reply