Demokratik Planlı Toplumsal Değişme Nedir? Açıklaması, Örnekler

0
Advertisement

Müdahale yoluyla toplumsal değişme çeşidi olan demokratik planlı toplumsal değişmenin açıklaması, konu anlatımı.

Kaynak: pixabay.com

Demokratik Planlı Toplumsal Değişme

Planlama, bir toplumun ya da kurumun yapısında meydana gelen değişiklikleri, kendi hâline bırakmaksızın süresi, tipi, hızı ve yönü bakımından denetim altına alma etkinliğidir.

Günümüzün demokratik toplumlarında toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal yönden ulaşmak istediği amaçlar belirlenir ve bu doğrultuda planlama yapılır. Toplumsal değişmenin yönünü ve hızını denetim altında tutabilmek için planlama yapılırken toplumun bütün kurumları ve özellikleri göz önünde tutulmalıdır. Böylece, planın gerçekleştirilebilmesi için toplumun değerlerinin, inançlarının, alışkanlıklarının engel teşkil etmemesi sağlanır.

Demokratik planlı değişmede, kitle iletişim araçlarından ve eğitimden yararlanılır. Bu yolla toplumsal değişme, aşama aşama, uzun sürede sağlanabilir. Fakat yapılan değişikliklerin insanlar tarafından benimsenmesi sağlandığından değişme kalıcıdır. Örneğin; nüfus planlaması çalışmaları, toplumun nüfusunu denetim altında bulundurma amacına yöneliktir. İnsanlar bu konuda eğitilir. Bu eğitim uzun sürede gerçekleşir fakat eğitimle konunun önemini kavramış, bu konuda ikna olup, plan doğrultusunda tutumlar edinmiş insanlardaki değişiklik kalıcıdır.

Tarihçesi

Demokratik planlı değişme düşüncesi ilk kez Karl Mannheim (1893-1947) tarafından ortaya konulmuştur. Mannheim’a göre demokratik planlamayla toplumsal yapı yeniden kurulabilir. Yapılacak şey, öncelikle yapılması gereken işlerin planlanmasıdır. Uygulama olanakları değerlendirilmeli, müdahaleler dikkatle yapılmalıdır.

Demokratik planlı değişmede toplumsal çatışmalar en alt düzeydedir. Toplumlardaki çoğu yenilik, önce dirençle karşılanır. İnsanların yerleşik alışkanlıklarının değişmesi zordur. Ancak, insanlar eğitilerek getirilen yeniliği benimsemeleri sağlanırsa bu direnç ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle, demokratik planlı değişme, toplumu çeşitli çatışmalara neden olmadan değiştirmenin en uygun yoludur. Planlama yoluyla gerçekleşen toplumsal değişmelerin önemi, ekonomi, siyaset, aile, din ve eğitim gibi toplumsal kurumlarda gerçekleşen değişmelerin birbirleri ile uyum içinde meydana gelmesi ve toplumun özümsemesinin kolay olmasıdır.

Advertisement

Toplum Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Toplum”
  1. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
  “İlkel toplum.”
  2. Topluluk
 • “toplum bilimi ”
  Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
 • “toplumiçinci ”
  Toplummerkezci
 • “toplumlar arası ”
  Birçok toplumu ilgilendiren
 • “sivil toplum”
  Devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan bireyler topluluğu
 • “toplum dışı ”
  1. Toplumun dışında kalan
  2. Toplum kurallarına uymayan ve toplumun dışında kalan kimse
  “O güzel kadın, bize toplum dışıların dramını yansıtmaktadır.” – S. İleri
 • “toplummerkezci ”
  Toplummerkezcilik yanlısı, toplumiçinci
 • “açık toplum ”
  Dış dünya ile her türlü ilişki içinde olan insan topluluğu
 • “bilgi toplumu ”
  Bilgiyi araştırmaya ve incelemeye önem veren, bilgi teknolojilerini kullanmayı öne çıkaran toplum
 • “toplum dışılama ”
  Aforoz
 • “toplum polisi ”
  Toplumsal olayları izlemek ve denetlemek amacıyla oluşturulmuş polis birimi ve polisiye güç
 • “ilkel toplum ”
  Yazılı kültürü bulunmayan, sanayileşmemiş, şehirleşmemiş tarım toplumu
  “İlkel toplum insanını vahşi saymak, gerçekte sözüm ona bir bilimin sahteciliği idi.” – M. C. Anday
 • “toplum felsefesi ”
  Toplumcu görüşe dayalı düşünce ve değerlendirme
 • “toplum yapısı ”
  Sosyal hayattaki irili ufaklı pek çok sayıda sosyal grubun meydana getirdiği yapı
 • “kapalı toplum ”
  Dış dünya ile her türlü ilişkisini kesmiş olan kendine yeterli insan topluluğu
  “Bizim ilk romancılarımız, kapalı toplum düzeninin çelişkilerini ancak bilinçsizce saptayabiliyorlardı.” – S. İleri


Leave A Reply