Demokratik Planlı Toplumsal Değişme Nedir?

0
Advertisement

Müdahale yoluyla toplumsal değişme çeşidi olan demokratik planlı toplumsal değişmenin açıklaması, konu anlatımı.

Demokratik Planlı Toplumsal Değişme

Planlama, bir toplumun ya da kurumun yapısında meydana gelen değişiklikleri, kendi hâline bırakmaksızın süresi, tipi, hızı ve yönü bakımından denetim altına alma etkinliğidir.

Günümüzün demokratik toplumlarında toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal yönden ulaşmak istediği amaçlar belirlenir ve bu doğrultuda planlama yapılır. Toplumsal değişmenin yönünü ve hızını denetim altında tutabilmek için planlama yapılırken toplumun bütün kurumları ve özellikleri göz önünde tutulmalıdır. Böylece, planın gerçekleştirilebilmesi için toplumun değerlerinin, inançlarının, alışkanlıklarının engel teşkil etmemesi sağlanır.

Demokratik planlı değişmede, kitle iletişim araçlarından ve eğitimden yararlanılır. Bu yolla toplumsal değişme, aşama aşama, uzun sürede sağlanabilir. Fakat yapılan değişikliklerin insanlar tarafından benimsenmesi sağlandığından değişme kalıcıdır. Örneğin; nüfus planlaması çalışmaları, toplumun nüfusunu denetim altında bulundurma amacına yöneliktir. İnsanlar bu konuda eğitilir. Bu eğitim uzun sürede gerçekleşir fakat eğitimle konunun önemini kavramış, bu konuda ikna olup, plan doğrultusunda tutumlar edinmiş insanlardaki değişiklik kalıcıdır.

Advertisement

Demokratik planlı değişme düşüncesi ilk kez Karl Mannheim (1893-1947) tarafından ortaya konulmuştur. Mannheim’a göre demokratik planlamayla toplumsal yapı yeniden kurulabilir. Yapılacak şey, öncelikle yapılması gereken işlerin planlanmasıdır. Uygulama olanakları değerlendirilmeli, müdahaleler dikkatle yapılmalıdır.

Demokratik planlı değişmede toplumsal çatışmalar en alt düzeydedir. Toplumlardaki çoğu yenilik, önce dirençle karşılanır. İnsanların yerleşik alışkanlıklarının değişmesi zordur. Ancak, insanlar eğitilerek getirilen yeniliği benimsemeleri sağlanırsa bu direnç ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle, demokratik planlı değişme, toplumu çeşitli çatışmalara neden olmadan değiştirmenin en uygun yoludur. Planlama yoluyla gerçekleşen toplumsal değişmelerin önemi, ekonomi, siyaset, aile, din ve eğitim gibi toplumsal kurumlarda gerçekleşen değişmelerin birbirleri ile uyum içinde meydana gelmesi ve toplumun özümsemesinin kolay olmasıdır.


Leave A Reply