Demosthenes (Dimosthenis) Kimdir? Atinalı Devlet Adamının Hayatı

0
Advertisement

Demosthenes ya da diğer bilinen ismi ile Demostenes kimdir? Atinalı devlet adamı Demosthenes kimdir hayatı hakkında kısa bilgi.

Demosthenes

Demosthenes

DEMOSTHENES (M. Ö. 384-322), Atina’nın hürriyeti için çalışmış Yunanlı bir devlet adamı ve ünlü bir hatiptir. Attika yarımadasında doğdu. Büyük bir servet sahibi olan babası, ölürken, Demosthenes çok küçük olduğundan, ona üç vasi tâyin etmişti. Bu üç adam para konusunda dürüst davranmadıklarından, Demosthenes, onların aleyhine dâva aç-bu mahkemede savunmasını yaparken verdi. Daha sonra memleketin toplum konuları ile ilgilenmeye başladı. Sesi haşin, kaba, yetersiz olduğu halde büyük bir disiplinle çalışarak Yunanistan’ın en ünlü hatiplerinden biri oldu.

O sırada Yunan siteleri, Makedonya hükümdarı Philippos’un kuvvetlerine karşı koyabilecek durumda değillerdi. Demosthenes Yunan halkını Philippos’a karşı uyaracak söylevler veriyordu. M. O. 338’de Makedonya orduları Termopolis geçidini aşarak Yunanistan’ı istilâya başladılar. Demosthenes, Atinalılar’ın Tebliler’le bir anlaşma yapıp birleşerek Philippos’un kuvvetlerine karşı koyabilmelerini sağladı. Bu başarısından dolayı Atinalı’lar ona altın bir taç vermek İstediler, Demosthenes’in rakibi Aeskhines buna engel olmaya çalıştı. Bu olayın üzerine Demosthenes, tarihteki en mükemmel ve en etkin söylev olarak kabul edilen «Taç Hakkında» adlı konuşmasını yaptı.

Philippos’a yenilmiyen Atinalılar, sonradan Makedonya hükümdarı olan Büyük İskender‘e karşı koyamadılar, M. O. 323-321 yıllarında yapılan savaşta yenildiler. Demosthenes bunun üzerine M.Ö. 322’de zehir içerek kendini öldürdü.

Kaynak – 2

Demostenes; Atinalı hatip ve devlet adamıdır (Paliania İÖ 384-Kalaureia İÖ 322). Dönemin ünlü hukukçu ve hatiplerinden dersler aldı. Mahkemedeki savunmaları hitabet sanatındaki ilk denemeleri oldu. Daha sonra da Atinalı yurttaşların savunmalarını yazarak ün kazandı. Özel ve kamu davalarında Atina Meclisi’nde başarılı konuşmalar yaptı ve sitenin politik yaşamında etkin rol oynadı. II. Philippos (Filip) ve oğlu Büyük İskender‘in Atina üzerindeki baskılarına karşı siteyi uyardı, demokrasi için yaptığı hizmetler karşılığında Atina halkı kendisine altın bir taç verilmesini kararlaştırdı. İÖ 322’de Makedonyalıların Atina’yı ele geçirmesi üzerine ölüme mahkûm edildiyse de kaçtığı Kalaureaia’da zehir içerek canına kıydı. İnandırma yeteneğinin yüksekliği ve dilin özelliklerinden yararlanmasını bilmesiyle Eski Yunan hatiplerinin en büyüklerinden biri olarak tanınır. Günümüze gelen söylevlerinden ne kadarının onun olduğu kesinlikle bilinmemektedir.

Önemli söylevleri: Kat’Androtionos (Androtionos’a Karşı); Kata Timokratos (Timokrates’e Karşı); Kat’Aristokratos (Aristokrates’e Karşı); Per Symmorion (Symoiralı Üzerine); Hyper Megalopoletion (Megalopisli Üzerine); Olyntiakoi (Olynthoslular Üzerine).

Advertisement

Leave A Reply