Deneme Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Deneme ne anlama gelir? Deneme kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Denemek işi, sınama
“Bu denemeleri yaptığıma hiç pişman değilim. Bugüne kadar yararlıklarını görüyorum.” – N. Hikmet
2. sıfat Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan
“İlk deneme dalış günü gelince, denizcilerde büyük bir coşkunluk, bir tören havası vardı.” – Halikarnas Balıkçısı
3. edebiyat Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü
“Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır.” – N. Cumalı
Meranın verimi veya mera üzerinde uygulanan ıslah ve düzenleyim işlemlerinin etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla otlatılan ve canlı ağırlık artışı veya süt verimi devamlı biçimde ölçülen hayvan
Üzerinde bilgisizce tedavi, onarım vb. işler yapılan kimse veya şey
“Usta, motoru deneme tahtası yaptı. Asistanlar, çocuğu deneme tahtası yaptılar.”
Radyo, televizyon vb. haberleşme araçlarının başlangıçta işe alışmak ve daha verimli olmak üzere yaptıkları kısa süreli yayın

Advertisement

Leave A Reply