Deniz Feneri Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri ve İşlevleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Deniz feneri nedir, ne işe yarar? Deniz fenerlerinin özellikleri nelerdir, hangi amaçla inşa edilirler? Deniz fenerleri hakkında bilgi.

deniz feneri

Kaynak: pixabay.com

Deniz Feneri

Deniz fenerleri, gündüz kule yapıları, gece ise karakteristik ışıkları ile görüş menzilinde bulunan teknelerin seyirlerine yardımcı olan sabit yapılardır.

Herhangi bir fenerin tanımlanabilmesi için, o fenerin ışık karakteristiğinin, yüksekliğinin ve görüldüğü mesafenin bilinmesi gerekmektedir.

Haritalarda yer alan fenerlere ilişkin tanımlamalar aşağıdaki gibidir.

F: Sürekli ışık veren fener
Fl: Işık süresi karanlık süresinden kısa düzenli çakan fener
Fl (x): X sefer grup çaktıktan sonra ka ranlık periyoduna geçen fener
Oc: İşık süresi karanlık süresinden fazla olan düzenli çakan fener (husuflu)
Q: Seri çakan fener
VQ: Çok seri çakan fener
G: Yeşil renkte ışık veren fener
W: Beyaz renkte ışık veren fener
R: Kırmızı renkte ışık veren fener

(Örn: Fl (3) 9 s 19 m 9 M: 9 saniyede bir üç sefer çakan, deniz yüzeyinden 19 metre yükseklikte, 9 milden görülür fener)

Advertisement

Aşağıda, seyire elverişli olan kesimde denizden yüksekliği 62 metre olar görünme mesafesi 25 mil ve 10 saniyede 3 kez beyaz renkte çakan, seyire elvspşsiz kesimde ise denizden yüksekliği 55 metre olan 12 milden görünür, sabit kırmızı renkte ışık veren sektörlü bir fener yer almaktadır.

Deniz Feneri
Böyle bir fener görüldüğünde, kırmızı sektörün içindeyken tehlikeye doğru yaklaşılmakta olduğu anlaşılacak ve 10 saniyede 3 kez çakan beyaz ışık görünene kadar rota değiştirilecektir.

Kaynak 2

Deniz Feneri

Gemilerin yollarını bulmalarını, tehlikeli yerlerden sakınmalarını sağlamak için yakılan kuvvetli ışıklara «deniz feneri» denir.

Bu fenerler hafif madenden yapılmıştır. İçinde ışığı kuvvetlendirecek ayna ve mercek tertibatı vardır. Fenerin özel bir düzenle döndürülmesi, ışığın uzaktan bakınca yanıp sönüyormuş gibi görünmesini sağlar. Bugünkü deniz fenerlerinde ışık kaynağı buharlaştırılmış gazyağı, asetilen yahut elektriktir. Eski deniz fenerlerinde ise odun kömürü, mum, balina yağı lâmbaları kullanılırdı.

deniz feneri

Kaynak: pixabay.com

Son zamanlarda otomatik deniz fenerleri yapılmıştır. Bunlardan bir kısmı kıyıdan açıkta madenî bir kule biçimindedir. Bunlarda fener ve sis düdüğü bulunur. Fenerin yakılıp söndürülmesi ve sis düdüğü deniz altından uzatılan bir kablo ile kıyıdan idare edilir. Bir başka çeşit fener de doğrudan doğruya şamandıra üstünde bulunur. Bunların bir kısmı tam otomatiktir. Özel bölmedeki bir maden, sabah olunca, güneşin sıcaklığından etki alarak genişler, feneri söndürür. Akşamleyin güneş batınca, yahut sisli ve çok bulutlu havalarda küçülen maden bir supapı açarak fenerin yanmasını sağlar.

Bütün deniz fenerleri aynı şekilde ışık vermez. Bazılarının ışığı devamlı yanar, bazıları yanıp söner. Bunlar da .iki çeşittir. Bir kısmının yanık ve sönük olduğu zamanlar tam eşittir, bir kısmında sönük olan zaman daha uzundur. Başka bir fener çeşidi karanlık devreden Sonra arka arkaya birkaç defa yanıp söner. Bilhassa yan yana bulunan deniz fenerlerinin başka başka şekiller-de ışık vermesi sağlanır. Böylece, gemiciler ışığın şeklinden feneri tanırlar. Büyük deniz fenerlerinin ışığı yirmi mil uzaktan görülür. Bugün okyanus kıyılarında 15.000 kadar deniz feneri vardır

Advertisement

Fener Gemileri

Deniz feneri koymaya elverişli olmayan bazı limanların veya kanalların giriş yerlerinde ve tehlikeli kıyılarda fener gemileri kullanılır. Bunlar belirli bir yerde demirli dururlar. İçlerindeki tayfa nöbetleşe değişir. Bu gemilerin direklerinin üstünde fener yanar. Ayrıca, radar, sis düdüğü gibi tertibat da vardır.

İnsanlar denizlerde yolculuk etmeye başladıkları tarihten itibaren deniz fenerine büyük ihtiyaç duymuşlardır. Bilinen en eski deniz feneri M. O. VIII. yüzyıla aittir. Bu fener Çanakkale Boğazı’nın Anadolu kıyısındaki Sigeum Burnu’nda bulunuyordu. Bütün çağların en tanınmış deniz feneri, aynı zamanda Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan İskenderiye Feneri’dir. Bu fener İskenderiye Körfezi’nde Pharos Adası’nda M. O. III. yüzyılda yapılmıştır.


Leave A Reply