Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Görev ve Yetkileri (Maddeler Halinde)

0

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Görev ve Yetkileri, bağlı olduğu kurumlar Nelerdir? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) hakkında bilgi.

dkk
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Görev ve Yetkileri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; Donanma Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Deniz Eğitim Komutanlığını kapsar.

1. Barış Zamanında

a. Açık denizlerde; limanlarda bayrak göstererek caydırıcı güç rolünü yerine getirmek
b. Deniz kuvvetlerinin gelişmesi için her türlü plânlama faaliyetini yürütmek
c. Kuvvetini örgütlemek, eğitimini yükseltmek harbe hazır hale getirmek
d. Kara ve Hava kuvvetleri ile ilgili diğer kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak

2. Harp Zamanında

a. Düşman deniz kuvvetlerine ve ulaştırmasına saldırmak, zarara uğratmak
b. Kıyılarımızı, limanlarımızı dış saldırılara karşı savunmak, düşman eline geçmesini önlemek
c. Deniz ulaştırmamızı korumak
d. Gerektiğinde deniz aşırı çıkarma harekatı yapmak
e. Savunma ve saldırı amaçlı mayın harekatı yapmak
f. Kara harekatına deniz desteği sağlamak
g. Kara ve Hava Kuvvetleri ile koordineli hareket yapmak


Leave A Reply