Denizaltı Yer Şekilleri

0

Denizaltında bulunan yer şekilleri nelerdir, nasıl oluşmuşlardır ve özellikleri nelerdir? Denizaltı yer şekilleri hakkında bilgi.

Mariana Çukuru

Mariana Çukuru

Denizaltı Yer Şekilleri;

Yeryüzü ile ilgili olarak hipsografik eğri incelendiği zaman dünyanın yüksekliği ve oranı, okyanus ve denizlerin derinlik miktarı ve oranı, yükseklik ve derinlik basamakları görülür. Karalardaki gibi deniz altında da tepeler sırtlar, platolar, ovalar, düzlükler, vadiler vardır, volkan dağlarının bazıları deniz yüzeyine çıkarak adaları meydana getirirler. Denizler uzun yıllar birikme alam oluşturduklarından tabanları zamanla düzleşmiştir.

Yukarıda açıklanan hipsoğrafik eğride ana hatları ile şu bölümler yer alır.

A- Kıta Bloku: Büyük kara kütlelerinin temelini gösterir.

B- Kıta Platformu (Kıta sahanlığı): Kıyıdan derinliği 200 metreye kadar olan deniz altındaki karaparçasıdır. Su ile kaplı olan deniz kısmına şelf denizi denir. Yeryüzünün %5,5’ni oluşturur.

C- Kıta şevi (Kıta Bayın): Şelf bölgesinden başlayıp ortalama 2400 metre derinliğe kadar uzanan eğimli kısımdır. Deniz tabanının başladığı yere kadar uzanır.

D- Derin Deniz tabanları: Derinliği 2400 metreden daha fazla olan yerlerdir. Deniz ve Okyanus tabanlarıdır. Denizlerde ortalama 3700 M, oykanuslarda ortalama 600 M’ye kadar inerler.

E- Deniz çukurları: Derinlerde okyanuslarda hendeklerin yanıbaşında yer alırlar. Bazı yerlerde 10.000 metreyi geçerler. Filipin çukuru gibi.


Leave A Reply