Denize Adam Düşmesi Durumunda Yapılması Gerekenler, İlk Yardım

0
Advertisement

Gemilerden, tekneden denize adam düşmesi durumunda neler yapılmalıdır? Adam düşmesi manevrası nedir, nasıl yapılır, adam nasıl kurtarılır?

Denize Adam Düşmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Denize adam düşmesi durumunda şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Denize adam düştüğünü gören ilk kişi, herkes tarafından duyulacak şekilde “Denize Adam Düştü” diye bağırmalı, böylece teknedekilerin acil durumdan haberdar olması sağlanmalıdır.
 • Varsa denize adam düştü şamandırası (man over board) atılmalıdır.
 • Sudaki kazazedenin teknenin pervanesine kapılmaması için uygun manevra yapılmalıdır.
 • Varsa GPS ve radardan faydalanılarak kazanın meydana geldiği mevkiinin koordinatları kaydedilmelidir.
 • Denize düşen kişinin yerinin işaretlenmesine ve suda yüzmesine yardımcı olacak can simidi, can halatı atılmalıdır.
 • Denize düşen kazazede dikkatlice takip edilmeli, teknede denize düşen kişinin yerini devamlı takip edecek biri görevlendirilmelidir.
 • Denize düşen kazazedeyi teknenin imkânlarıyla kurtarmak mümkün olmazsa, yardım istenmelidir.

Denize Düşen Adamı Kurtarmak

Denize adam düştüğünde kazazedeye zarar gelmemesi için çeşitli manevralar yapılabilir. Bunlardan en etkili olanı Williamson Manevrası denilen kurtarma hareketidir. Bu manevra için:

 • Dümen, kazazedenin düştüğü tarafa doğru alabanda basılır.
 • Teknenin ilk rotasından 060° sapmasından sonra diğer tarafa alabanda basılır.
 • Teknenin ilk rotasının 180° tersine gelmesine 020° kala dümen ortalanır.
 • Gerekli manevra yapılıp kazazedeye yaklaşıldığında şu adımlar izlenir:
 • Sudaki kişiden neta olunarak kazazedeye rüzgar üstünden yaklaşılır.
 • Kişiye çok yaklaşıldığında motor durdurulur, böylece kazazede halat yardımıyla tekneye alınabilir.
 • Küçük ve açık teknelerde, biniş teknenin ön (baş) veya arka (kıç) tarafından yapılmalıdır.
 • Eğer teknede biniş için bir merdiven veya çarmıh yoksa sudaki kişinin tekneye alınması için halat ile yapılan bir ilmik kullanılır.

Suda Boğulmada İlk Yardım

boğulmak

Kaynak: pixabay.com

Kaza ile meydana gelen suda boğulmalar daha çok yüzme bilmeyenlerin başına gelir. İyi yüzme bilenlerin boğulması ender görülür. Bu da ya güçlerinin üstünde büyük bir mesafeyi yüzme zorunda kalmalarından veya su içinde bir şeye çarpma, kramp gibi sebeplerle yüzemeyecek hale gelmelerinden olur.

Suda boğulanları kurtarma işi başlıca dört bölüme ayrılır: Yüzme bilsin bilmesin her hangi bir kimsenin uzanarak veya bir şey uzatarak başarabileceği kurtarmalar; bir şey fırlatarak yapılabilecek kurtarmalar; sandal vs. ile yapılabilecek kurtarmalar; yüzerek yapılan kurtarmalar.

Advertisement

Uzanarak kurtarma için, önce kurtaracak olan kimse sağlam bir yere tutunmalı, sonra da kazazedeyi kendisi tutmalı, onun kendisini tutmasına meydan vermemelidir. Eğer uzanarak yetişemiyorsa el altında bulunan dal parçası, kürek, hatta her hangi bir giyecek eşyasını uzatabilir. Biraz daha uzak mesafede bulunan kazazedelere, can simidi, can yeleği, deniz, yastıkları vs. fırlatılarak buna tutunmaları sağlanır. Fırlatılacak şeyin kazazedenin çok yakınına düşürülmesi şarttır.

Sandalla kurtarmak için, sandalın arkasının kazazedeye yanaşması lazımdır. Onu mutlaka sandala çekmek de şart değildir, yardım yetişinceye kadar başını suyun üstünde tutmak yeter.

Yüzerek yapılan kurtarmalar, suda kurtarma işlerinin en tehlikelisidir. Kurtaracak kimsenin çok iyi bir yüzücü olması, aynı zamanda kurtarma işlerinde tecrübe sahibi bulunması lazımdır. Kurtarıcı kazazedeye arkadan yaklaşmalı, sonra tek elle çenesinin altından yakalayarak öbür eli ve bacaklarıyla geri geri yüzmelidir. Kazazedenin başını sudan fazlaca çıkarmaya çalışmak yersizdir.

O zaman mevcut suyun içinde dikileceğinden yüzdürme zorlaşır. En uygun şekil saçından tutarak yüzdürmektir.

Kazazede sudan çıkarılır çıkarılmaz başı aşağı getirilmek suretiyle midesine ve ciğerlerine giden suyu çıkarmaya çalışmalı boğazı gıcıklanarak kusturulmalıdır. Eğer soluğu kesilmişse hemen suni teneffüs yaptırmak lazımdır, çünkü solunum durduktan sonra kalp daha birkaç dakika çalışmaya devam edebilir. İşte bu birkaç dakika içinde hemen müdahalede bulunulursa ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kimsenin hayatı kurtarabilir. Zamanla yarış yapılarak kazazede kurtarılabilir.

Advertisement


Leave A Reply