Denklem Denkleştirme Örnekleri – Kimyasal Denklemler Soru Çözümler

4

Kimyasal denklemlerin denkleştirmesi nasıl yapılır? Kimyasal denklem denkleştirme örnekleri soru ve çözümleri, örnekleri ve açıklamaları.

kimyasal reaksiyon

Kaynak: pixabay.com

Denklem Denkleştirme Örnekleri

\displaystyle {{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O

tepkimesini denkleştirelim.

Tepkimedeki en kalabalık atom grubu C2H4 tür. Bu bileşiğin katsayısı 1 alınır.

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O

Hidrojen ve oksijenin denkleştirilmesi en sona bırakılacak. O yüzden karbondan başlayalım. Girenler tarafındaki karbon sayısı 1×2=2 tanedir. Ürünler tarafındaki karbonların sayısının 2 olması için \displaystyle C{{O}_{2}} nin katsayısı 2 alınır.

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O

Girenler; C: 1×2=2

Ürünler: C: 2×1=2

Karbonlar denkleştirildi. Şimdi de hidrojeni denkleştirelim. Girenler tarafında 1×4=4 tane hidrojen atomu vardır. Ürünler tarafında hidrojen \displaystyle {{H}_{2}}O da 2 tane olarak bulunuyor. \displaystyle {{H}_{2}}O nun katsayısı 2 olarak alınırsa hidrojenler eşitlenmiş olur.

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

Girenler; H: 1×4=4

Ürünler: H: 2×2=4

Geriye bir tek oksijenlerin denkleştirilmesi kaldı. Ürünlerde \displaystyle C{{O}_{2}} nin ve \displaystyle {{H}_{2}}O nun yapısında oksijen var ve bu bileşiklerin katsayılarını belirledik.

\displaystyle 2C{{O}_{2}} de 2 x 2 = 4 tane

\displaystyle 2{{H}_{2}}O da 2 x 1 = 2 tane

olmak üzere ürünlerde toplam 6 tane oksijen atomu bulunur.

Girenlerde \displaystyle {{O}_{2}} bulunuyor. Bunun oksijen atomları sayısının 6 olması için katsayısı 3 alınır.

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+3{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

Girenler; O: 3×2=6

Ürünler: O: (2×2)+(2X1)=6

Bu durumda tepkime denkleştirilmiş olur. Kimyasal tepkimelerde 1 katsayısı yazılmaz. Tepkimenin son hali

\displaystyle {{C}_{2}}{{H}_{4}}+3{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O şeklindedir.

Örnek;

\displaystyle C{{S}_{2}}+3{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+2X

tepkimesi denktir.

Buna göre, X ile gösterilen bileşiğin formülünü bulalım.

Giren ve ürünlerdeki atom sayılarını bulup karşılaştıralım.

.GirenlerÜrünler
C:1×1=11×1=1
S:1×2=2
O:3×2=61×2=2

Görüldüğü gibi ürünler tarafında 2 tane S ve 4 tane O atomu eksik. Yani X in yapısında 2 tane’ S ve 4 tane O atomu olmalı. X in katsayısı 2 olduğundan bileşik \displaystyle 2S{{O}_{2}} olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT

Bazı sorularda reaksiyon denkleştirilmiş olarak verilir ve bileşik istenir. Bu tür sorularda atomlar sayılarak eksik olan atomlar tespit edilir. Bunlardan yola çıkarak bileşiğin formülü bulunur.

Tepkimelerdeki baş katsayılar o maddelerin tanecik veya molekül sayısıdır. Tanecik sayıları azalan maddeler tepkimeye giren, artan maddeler ise üründür.


4 yorum

Leave A Reply