Denklem Denkleştirme Örnekleri – Kimyasal Denklemler Soru Çözümler

4
Advertisement

Kimyasal denklemlerin denkleştirmesi nasıl yapılır? Kimyasal denklem denkleştirme örnekleri soru ve çözümleri, örnekleri ve açıklamaları.

Kimyasal Reaksiyon

Denklem Denkleştirme Örnekleri

\displaystyle {{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O

tepkimesini denkleştirelim.

Tepkimedeki en kalabalık atom grubu C2H4 tür. Bu bileşiğin katsayısı 1 alınır.

Advertisement

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O

Hidrojen ve oksijenin denkleştirilmesi en sona bırakılacak. O yüzden karbondan başlayalım. Girenler tarafındaki karbon sayısı 1×2=2 tanedir. Ürünler tarafındaki karbonların sayısının 2 olması için \displaystyle C{{O}_{2}} nin katsayısı 2 alınır.

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O

Girenler; C: 1×2=2

Advertisement

Ürünler: C: 2×1=2

Karbonlar denkleştirildi. Şimdi de hidrojeni denkleştirelim. Girenler tarafında 1×4=4 tane hidrojen atomu vardır. Ürünler tarafında hidrojen \displaystyle {{H}_{2}}O da 2 tane olarak bulunuyor. \displaystyle {{H}_{2}}O nun katsayısı 2 olarak alınırsa hidrojenler eşitlenmiş olur.

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

Girenler; H: 1×4=4

Advertisement

Ürünler: H: 2×2=4

Geriye bir tek oksijenlerin denkleştirilmesi kaldı. Ürünlerde \displaystyle C{{O}_{2}} nin ve \displaystyle {{H}_{2}}O nun yapısında oksijen var ve bu bileşiklerin katsayılarını belirledik.

\displaystyle 2C{{O}_{2}} de 2 x 2 = 4 tane

\displaystyle 2{{H}_{2}}O da 2 x 1 = 2 tane

Advertisement

olmak üzere ürünlerde toplam 6 tane oksijen atomu bulunur.

Girenlerde \displaystyle {{O}_{2}} bulunuyor. Bunun oksijen atomları sayısının 6 olması için katsayısı 3 alınır.

\displaystyle 1{{C}_{2}}{{H}_{4}}+3{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O

Girenler; O: 3×2=6

Advertisement

Ürünler: O: (2×2)+(2X1)=6

Bu durumda tepkime denkleştirilmiş olur. Kimyasal tepkimelerde 1 katsayısı yazılmaz. Tepkimenin son hali

\displaystyle {{C}_{2}}{{H}_{4}}+3{{O}_{2}}\to 2C{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O şeklindedir.

Örnek;

\displaystyle C{{S}_{2}}+3{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+2X

Advertisement

tepkimesi denktir.

Buna göre, X ile gösterilen bileşiğin formülünü bulalım.

Giren ve ürünlerdeki atom sayılarını bulup karşılaştıralım.

. Girenler Ürünler
C: 1×1=1 1×1=1
S: 1×2=2
O: 3×2=6 1×2=2

Görüldüğü gibi ürünler tarafında 2 tane S ve 4 tane O atomu eksik. Yani X in yapısında 2 tane’ S ve 4 tane O atomu olmalı. X in katsayısı 2 olduğundan bileşik \displaystyle 2S{{O}_{2}} olmalıdır.

Advertisement

ÖNEMLİ NOT

Bazı sorularda reaksiyon denkleştirilmiş olarak verilir ve bileşik istenir. Bu tür sorularda atomlar sayılarak eksik olan atomlar tespit edilir. Bunlardan yola çıkarak bileşiğin formülü bulunur.

Tepkimelerdeki baş katsayılar o maddelerin tanecik veya molekül sayısıdır. Tanecik sayıları azalan maddeler tepkimeye giren, artan maddeler ise üründür.


4 yorum

Leave A Reply