Denklem Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Denklem ne anlama gelir, özellikleri nelerdir? Matematikte ve kimyada denklem hakkında bilgi.

denklem-1Denklem; içinde yer alan kimi niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitliktir.

Matematik. İki nicelik arasında eşitlik ilişkisinin tanımı. Denklem ya da uyması istenen nesneler oluştuğunda koşullar öyle olabilmeli ki, bunlar bir ya da birkaç formülle yazılabilsin. Bu formül ya da formüller bilinen ve bilinmek istenen nesnelerin simgelerini içermelidir. Örnek: Gerçek sayılar aranıyor. Bilinen, bu sayıların küpünün 5 olduğu, o halde bu denklem şöyle formüllendirilir: x^3=5 (x, böyle bir gerçek sayının simgesidir). Çeşitli matematik alanları denklemlerin çözümlenebilir-liği ve çözümlerinin özellikleriyle ilgilenir: Diferansiyel denklemle, integral denklemler ya da fonksiyonel çözümlemenin böümleri gibi. Başka matematik alanlarda ise bu çözümlemelerden yararlanılır. Somut çözümler istendiğinde, çoğunlukla iterasyon (yineleme) yönteminden yararlanılır.

Kimya. Bir yanında tepkimeye giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşmuş yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik. Kimyada her elementin bir simgesi olduğu gibi her bileşik de kendisini oluşturan elementlerin simgelerinden kurulmuş bir formül ile gösterilir. Formülde tepkime öncesi ve sonrası elementler arasına (+) işareti, araya da (Æ) işareti konur (A+B+C+ gibi). Tepkimeye giren ve çıkan maddelerin oranlarının gösterilmesi ve hesaplanması için, tepkime bağıntısının iki yanındaki atom sayılarının eşitlenmesi, bağıntının denkleştirilerek bir tepkime denklemi durumuna getirilmesi gerekir. Örnek: Fe+SÆFeS tepkime bağıntısı, bir demir atomu ile bir sülfür atomunun birleştirilerek bir demir-sülfür birimi oluşturduğunu gösterir. Bu bağıntı aym zamanda avogadro sayısı kadar demir atomuyla, avogadro sayısı kadar kükürt atomunun birleştirilerek, avogardo sayısı kadar FeS birimi oluşturduğunu da gösterir.

Advertisement

Leave A Reply